informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

PROJEKT

„Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”

jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w okresie  od 01 października 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Łączna kwota na realizację projektu wynosi 6 387 464,45 zł. Składają się na nią:

  • 6 195 840,51 zł – środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
  • 191 623,94 zł – wkład własny partnerów.


CEL PROJEKTU

Głównym projektu jest wdrożenie modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wyniku współpracy z partnerami, poprzez przygotowanie, realizację i ocenę efektów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania rehabilitacją, których efektem będzie wykształcenie min. 200 absolwentów.


ZADANIA


Etap Zakres zadań Czas realizacji
I. Przygotowanie nowego rozwiązania: opracowanie I wersji Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją (MODEL). 10.2017 – 08.2018
II. Przygotowanie i przeprowadzenie I edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. 04.2018 – 07.2019
III. Opracowanie ostatecznej  wersji Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. 01.2020 – 03.2021
IV. Zorganizowanie i przeprowadzenie II edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych  w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. 05.2019 – 07.2020
V. Wypracowanie rekomendacji do dalszego wdrażania Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją w praktyce. 07.2020 – 12.2020


REZULTATY PROJEKTU

  • Wypracowany model kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją;
  • 30 nauczycieli akademickich podwyższy swoje kompetencje dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia kształcenia w kierunku zarządzania rehabilitacją;
  • 200 osób ukończy studia podyplomowe i podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania rehabilitacją, w oparciu o nowy model;
  • 6 instytucji wdroży w praktyce nowe, wypracowane w projekcie rozwiązania.


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Za strategiczne zarządzanie projektem „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” odpowiada Komitet sterujący, powołany zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON, pod przewodnictwem Pani Doroty Habich, p.o. Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W skład Komitetu  wchodzą przedstawiciele: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Projekt  jest komplementarny wobec projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Zapewni specjalistyczne kadry o wysokich kompetencjach menadżerskich, co pozwoli na podniesienie jakości realizacji programu kompleksowej rehabilitacji w Polsce.