informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na etapie opracowania I wersji modelu, bazującego na doświadczeniach partnera zagranicznego, współpracował ze sobą 20-osobowy zespół ekspertów złożony z przedstawicieli wszystkich partnerów krajowych oraz ekspertów ze środowiska pracodawców i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami - pod przewodnictwem pani Katarzyny Krysik, koordynatora merytorycznego z PFRON.

Zespół współpracuje w ramach czterech podzespołów:

 • podzespołu ds. podstawy programowej;
 • podzespołu ds. analizy potrzeb;
 • podzespołu ds. metodycznych;
 • podzespołu ds. formalno-prawnych.

 
ZADANIA ZESPOŁU

 1. Udział w opracowaniu modelu kształcenia, w tym przygotowywanie opracowań pisemnych służących opracowaniu I wersji modelu kształcenia.
 2. Udział w spotkaniach oraz wizycie studyjnej w DGUV.
 3. Opracowanie materiałów dotyczących założeń do Modelu kształcenia na studiach podyplomowych.
 4. Udział w seminariach konsultacyjnych dotyczących Modelu.
 5. Opracowanie ostatecznej wersji Modelu.

 

ZASADY PRACY EKSPERTÓW

 • Pracami Zespołu koordynuje opiekun merytoryczny wskazany przez Lidera projektu – PFRON. Opiekun merytoryczny Zespołu nadzoruje proces opracowywania modelu kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
 • Za jakość i nadzór nad pracą danego podzespołu odpowiada Lider, który został wybrany spośród ekspertów wchodzących w skład Zespołu, wg zasady:

          - podzespół ds. programowych – Liderem jest ekspert z UW,
          - podzespół ds. metodycznych – Liderem jest ekspert z UWr,
          - podzespół ds. analizy potrzeb – Liderem jest ekspert z PFRON,
          - podzespół ds. formalno-prawnych – Liderem jest ekspert z ZUS.

 • Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu.
 • Opiekun merytoryczny Zespołu prowadzi dokumentację spotkań Zespołu, w skład której wchodzą m. in. agendy spotkań, listy obecności, protokoły spotkań. Dokumentacja przechowywana jest u Lidera projektu – PFRON.
 • Lider danego podzespołu prowadzi dokumentację spotkań podzespołu – dokumentacja przechowywana jest u danego Partnera projektu.

 

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU

Opracowanie I wersji Modelu kształcenia (10.2017 – 03.2018)

Termin Wydarzenie Efekty
16.10.2017 Spotkanie inicjujące prace Zespołu Dokonano wyboru ekspertów, ustalono skład podzespołów oraz  wstępny zakres modelu kształcenia. Uzgodniono także ramy organizacyjne projektu.
23-27.10.2017 Wizyta studyjna w DGUV Uczestnicy zapoznali się z niemieckim system przywracania pacjenta do aktywności zawodowej, w tym roli reha managera (RM), w kontekście adaptowania takiego podejścia w polskim systemie (zadania i rola specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją).
13.11.2017 Drugie spotkanie Zespołu  
19-20.12.2017 Seminarium konsultacyjne dot. Założeń do Modelu Autorzy modelu kształcenia przestawili jego założenia, określili profil kompetencyjny specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i aprobatą.
12.01.2018 Trzecie spotkanie zespołu Ustalono sposób opisywania efektów kształcenia, przeanalizowano moduły kształcenia oraz przyjęto zasady wprowadzania korekt do treści modelu.
20-21.03.2018 Czwarte spotkanie zespołu  
22-23.03.2018 Seminarium konsultacyjne dot. Modelu Autorzy modelu kształcenia przestawili pełną koncepcję kształcenia na studiach podyplomowych wraz ze szczegółową informacją o zasadach rekrutacji.