informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

MODEL KSZTAŁCENIA dwusemestralnych studiów podyplomowych dla kierunku „Specjalista ds. zarządzania kompleksową rehabilitacją osób niepełnosprawnych” zakłada 210 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których będą realizowane następujące moduły:  

 • Moduł Prawno-Organizacyjny  – 50 godzin dydaktyki;
 • Moduł Medyczny – 33 godziny dydaktyki;
 • Moduł Psychologiczny – 60 godzin dydaktyki;
 • Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy – 25 godzin dydaktyki;
 • Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji – 36 godzin dydaktyki;
 • Seminarium – 6 godzin dydaktyki.

Przewidziano 2 edycje studiów:
I edycja: rok akademicki 2018 – 2019,
II edycja: rok akademicki 2019 – 2020,

realizowane równocześnie w 4 ośrodkach akademickich:

 • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Zapraszamy kandydatów z następujących województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego do składania dokumentów na rok 2018/2019 w terminie: 11.06. - 09.07.2018.

Więcej informacji:
e-mail: projektpower@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1540, 58 349 1541

 • Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Zapraszamy kandydatów z następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego do składania dokumentów na rok 2018/2019 w terminie: 9.07. – 3.08.2018.

Więcej informacji:

Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
Kamila Błaszczak-Majewska
Koordynator organizacyjny projektu
Dział ds. Funduszy Europejskich Aleje Racławickie 1 20-059 Lublin pok. 235
tel. 81 448 52 94
e-mail: kamila.blaszczak@umlub.pl

Kontakt w sprawach związanych z tokiem studiów:
dr n. o zdr. Justyna Chmiel
Ekspert ds. opracowania programu kształcenia
Zakład Balneoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
e-mail: justyna.chmiel@umlub.pl

 • Uniwersytecie Warszawskim

Zapraszamy kandydatów z następujących województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego do składania dokumentów na rok 2018/2019 w terminie 18.06. - 19.07.2018 r.

Więcej informacji:
e-mail: g.spytek-bandurska@uw.edu.pl
tel.: (22) 50 22 174

 • Uniwersytecie Wrocławskim

Zapraszamy kandydatów z następujących województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie do składania dokumentów na rok 2018/2019 w terminie: 25.05. - 25.06.2018 r.

Więcej informacji:
e-mail: bronislawa.gelles@uwr.edu.pl
tel.: (71) 343 28 55

 

Uczestnikami studiów podyplomowych będą osoby z wykształceniem wyższym, które chcą zajmować się koordynowaniem procesu kompleksowej rehabilitacji, w tym:

 • psychologowie i pedagodzy społeczni,
 • pracownicy instytucji zabezpieczenia społecznego,
 • specjaliści w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych,
 • osoby posiadające doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę,
 • pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • przedstawiciele rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych,
 • menedżerowie ds. zasobów ludzkich,
 • lekarze medycyny pracy oraz lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuci,
 • terapeuci zajęciowi,
 • pielęgniarki oraz pielęgniarze.

 

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja składać się będzie z trzech etapów.

Etap  I (formalny)

Złożenie/nadesłanie w terminie wyznaczonym przez Uczelnię kompletu dokumentów aplikacyjnych:

 • Potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • Curriculum vitae (CV),
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 • Portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, doświadczenia zawodowe związane  z pracą z ludźmi (staże, praktyki, wolontariaty) oraz obszarami, które mogą być pomocne do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

Etap  II

Kandydaci na studia zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji wypełnią Arkusz kompetencji, złożony m. in. z następujących grup zagadnień:

 • pytania otwarte na kształt wywiadu behawioralno-sytuacyjnego;
 • pytania związane z oceną kompetencji interpersonalnych;
 • pytania tzw. Basket - zadania pisemne, papier – ołówek, których celem jest sprawdzanie umiejętności organizacyjnych - kandydaci na studia będą mieli za zadanie uporządkować różnorodne sprawy organizacyjne, np. wiadomości mailowe, zadania strategiczne i operacyjne.

Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 punktów.

Etap  III

Ostatnim etapem kwalifikacji jest rozmowa. Podczas rozmowy Komisja mając do dyspozycji portfolio kandydata oraz arkusz kompetencji, przeprowadzi rozmowę, która pozwoli ocenić predyspozycje osobowe i szeroko pojęte kompetencje społeczno-zawodowe kandydatów, które są szczególnie istotne w odniesieniu do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

Ocena rozmowy nastąpi w skali od 0 do 18 punktów (za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać max 2 punkty).REGULAMIN REKRUTACJI (załącznik)

Projekt zakłada, że w ramach obu edycji zostanie wykształconych min. 200 absolwentów nowego kierunku studiów podyplomowych.