informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Promocja EFS - obowiązki beneficjentów

Wszystkie instytucje zaangażowane w proces wdrażania – od Instytucji Zarządzającej po beneficjenta mają obowiązek informowania społeczeństwa o wykorzystaniu środków funduszy strukturalnych przy realizacji projektów . Beneficjent ma obowiązek zadbać, by beneficjenci ostateczni wiedzieli, że korzystają z pomocy w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Musi on też zadbać o informowanie społeczeństwa o wykorzystaniu pomocy UE. Aby poinformować otoczenie o realizacji projektu należy oznaczać wszystkie pomieszczenia, w których realizowany jest projekt plakatami informacyjnymi. Wszystkie publikacje (takie jak: broszury, ulotki informacyjne, gazetki dotyczące pomocy Unii Europejskiej) oraz materiały skierowane do beneficjentów ostatecznych (m.in.: programy szkoleń, umowy, certyfikaty) powinny zawierać na stronie tytułowej informację o unijnym udziale finansowym, nazwę funduszu oraz logo EFS w Polsce . O ile to możliwe warto zamieścić emblemat wspólnoty . Publikacje powinny wykorzystywać kolory unijne. Publikacje w wersji elektronicznej (strony www, bazy danych) powinny być oznaczone właściwym logo, zawierać link do stron internetowych www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int . Na stronie głównej powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu ze środków EFS . Jak opisywać i oznaczać EFS. Przy promowaniu i informowaniu o projektach często zachodzi konieczność zdefiniowania wykorzystywanego funduszu. Taką ujednoliconą definicję EFS wprowadza Rozporządzenie 1159/2000/WE . Mówi ona, że EFS zapewnia „ Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie .” Definicję tą można wykorzystać przybliżając EFS beneficjentom ostatecznym, ale także dziennikarzom, samorządowi, władzom lokalnym. Rozporządzenie określa sposób w jaki powinny być “oznaczane projekty”. W przypadku EFS będzie to przede wszystkim oznaczanie pomieszczeń, w których realizowane są projekty, oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Sposobem na pokazanie wkładu Unii i EFS jest zamieszczenie słownej informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz umieszczenie logo EFS w Polsce. Można zamieścić także logo UE. Oznaczanie projektu może odbywać się np. poprzez:

  • plakaty wskazujące zaangażowanie środków UE i EFS w dany projekt (minimalne obowiązkowe oznaczenie),
  • naklejki z logo na sprzęt zakupiony w projekcie,
  • powiadomienie odbiorców – poprzez: zamieszczanie logo EFS na pismach związanych z realizacją projektu (na „firmówce”) i informowanie beneficjentów ostatecznych o wkładzie EFS w realizowanym projekcie (logo EFS) oraz informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS na wszystkich dokumentach skierowanych do beneficjentów ostatecznych – broszurach, umowach, programach szkoleń, certyfikatach; można dodatkowo zamieszczać logo UE),
  • imprezy promocyjne (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria) – w ich trakcie udział UE powinien być oznaczany przez wykorzystanie flag europejskich (w szczególności w pomieszczeniach, w których odbywają się spotkania z osobami zainteresowanymi) i emblematu UE. Konieczne jest również informowanie o współfinansowaniu z EFS, poprzez prezentowanie logo funduszu z podpisem (np. tablica, banner, stand z logo, zawieszenie plakatów informacyjnych).

Logo EFS Logo EFS może być wykorzystywane przez wszystkich beneficjentów funduszu (od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu), instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie funduszu. Logo nie może być wykorzystywane przez inne jednostki w celach marketingowych. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Instytucji Zarządzającej może wydać innej jednostce zgodę na wykorzystywanie logo. Zgoda taka jest udzielana na pisemny wniosek zainteresowanego, o ile logo będzie wykorzystywane jedynie do promowania i informowania o EFS. Zasady korzystania z logo / jego wielkość, proporcje, otoczenie, kolorystykę, rodzaje tła, na których można je zamieszczać/ określa Księga Tożsamości EFS . Innym źródłem informacji pomocnym beneficjentom w ich działaniach promocyjnych będzie dokument pt. „ Jak promować projekty EFS?”. Wykorzystując logo EFS należy w szczególności zwrócić uwagę, aby:

  • proporcje pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu,
  • powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery “E”,
  • po bokach pozostało wolne miejsce na szerokość litery “S”.

Logo EFS powinno znaleźć się na wszystkich dokumentach związanych z wdrażaniem EFS, a w szczególności z realizacją projektów. Niekiedy nie ma możliwości zamieszczenia logo we wzorze dokumentu. Wówczas można je zamieścić w postaci naklejki lub pieczątki (granatowej lub czarnej). Jeżeli wzór dokumentu jest określony w drodze rozporządzenia, a ingerencja w jego formę graficzną powoduje nieważność np. w przypadku świadectw, można wydać dodatkowo drugi dokument np. certyfikat, spełniający wymogi oznaczania projektu. Zamieszczanie logo UE jest obowiązkowe jedynie w dokumentach, na których znajduje się ono obok flagi Polski lub flagi/godła regionu. Szczegółowe zasady wykorzystywania logo UE dostępne są na stronie internetowej http://www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm . Niekiedy przy przygotowaniu takich materiałów jak banner, logo z napisem na stronę internetową, czy logo ze stałym dla regionu hasłem powstaje potrzeba opisania go wymienioną w Księdze Tożsamości EFS czcionką. Wskazana czcionka wymaga wykorzystania profesjonalnego oprogramowania graficznego (np. Corel Draw, Adobe Illustrator). Dlatego też nie jest ona wymagana jedynie przy zamieszczaniu podpisu pod logo.