informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Rejestr podpisanych umów w ramach działania 1.4 SPO RZL

I Konkurs Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w I konkursie zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL:

 1. Urząd Miasta Poznania "DOBRY START – szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych" województwo: wielkopolskie
 2. Powiat Kościański "Wiedzieć więcej - więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych" województwo: wielkopolskie
 3. Stowarzyszenie "Scena Moliere" „Niepełnosprawny artysta” województwo: małopolskie
 4. Stowarzyszenie Dialog - Współpraca - Rozwój "Spójrz inaczej – zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych" województwo: lubuskie
 5. Powiat Międzyrzecz "Od rozpoznania do profesjonalizmu w działaniu" województwo:lubuskie
 6. Powiat Leżajski "Aktywność szansą na zatrudnienie" województwo: podkarpackie
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usługi osobom niepełnosprawnym" województwo: mazowieckie
 8. Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu" województwo: podkarpackie
 9. Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Instytut Wsparcia i Szansy dla Niepełnosprawnych" województwo: dolnośląskie
 10. Miasto Białystok "Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców" województwo: podlaskie
 11. Akademia Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. "Lepsze jutro. Punkt doradztwa wspierającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych województwo: świętokrzyskie
 12. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży" województwo: mazowieckie

II Konkurs Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w II konkursie zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL:

 1. Województwo Kujawsko – Pomorskie „Nie jesteś sam – warsztaty psychologiczno - doradcze” województwo: kujawsko-pomorskie
 2. Stowarzyszenie KLON/JAWOR „NGO-sprawni. Niepełnosprawni – pełnosprawni pracownicy organizacji pozarządowych” województwo: mazowieckie
 3. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. „AZON – Aktywna Zmiana Otoczenia Niepełnosprawnych” województwo: świętokrzyskie
 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie „Do pracy bez słów” województwo: podkarpackie
 5. MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego „Profesjonalna obsługa klienta – osoby niepełnosprawnej" województwo: dolnośląskie
 6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” „Na Równych Prawach”. Utworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” województwo: świętokrzyskie
 7. Powiat Wrzesiński „Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną” województwo: wielkopolskie
 8. Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny „Punkt informacji i promocji zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących” województwo: mazowieckie
 9. Dental Union Laboratory „Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych bezpośrednio u pracodawcy” województwo: mazowieckie
 10. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej „W partnerstwie siła” województwo: mazowieckie
 11. Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” „Centrum Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” województwo: zachodniopomorskie

III Konkurs Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w III konkursie zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL:

 1. Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Przyjaźni niepełnosprawnym”. Model współpracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi województwo: lubelskie
 2. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych „Przez Indywidualne Ścieżki Zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy województwo: warmińsko – mazurskie
 3. Urząd Miasta Tychy „Poszukiwany pracownik”. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno – promocyjna województwo: śląskie
 4. Gmina Miasta Gdynia „Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy” województwo: pomorskie
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń” „Wspólnie z EFS pokonamy bariery - warsztaty psychologiczne” województwo: małopolskie
 6. Miasto Płock "Od bierności do aktywności” województwo: mazowieckie
 7. Fundacja Edukacji Europejskiej „Pracodawco nie bój się niepełnosprawnych” województwo: dolnośląskie
 8. Fundacja Fuga Mundi "Potrafisz” województwo: lubelskie
 9. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”. „Od zrozumienia do zatrudnienia – praca dla osób chorych psychicznie” województwo: małopolskie
 10. Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich „Pakiet standardów usług dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych” województwo: łódzkie
 11. Powiat Głogowski „Pozyskanie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Głogowskiego” województwo: dolnośląskie
 12. Towarzystwo Integracji Społecznej „Silni duchem”-warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych województwo: lubuskie
 13. Starostwo Powiatowe w Dębicy „Badania i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” województwo: podkarpackie
 14. EKSPERT-SITR Sp. z o.o. "Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową niepełnosprawnych” województwo: zachodniopomorskie
 15. P.H.U. APUS Robert Meller „Przełamać niemoc – promocja aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” województwo: śląskie
 16. Powiat Gdański „Nowoczesna wiedza o pracy z osobami niepełnosprawnymi w WTZ” województwo: pomorskie
 17. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych” województwo: śląskie
 18. Fundacja SYNAPSIS „Autyzm-akademia dla NGO’s. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej” województwo: mazowieckie

IV Konkurs Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w IV konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi „Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku” województwo: mazowieckie
 2. Powiat Sępoleński "Poszerzając horyzonty lepiej pomożesz innymi:” województwo: kujawsko-pomorskie
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa "Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie" województwo: wielkopolskie
 4. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej „Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych” województwo: mazowieckie
 5. Zakład Doskonalenia Zawodowego „EdukON on – line” województwo: mazowieckie
 6. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach "Społeczeństwo Dobrych Gestów" województwo: śląskie
 7. Stowarzyszenie „Imago Mundi” "Aktywista” województwo: mazowieckie
 8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa „Co ja tutaj robię? – osoba niepełnosprawna intelektualnie jako partner społeczny” województwo: wielkopolskie
 9. Olsztyńska Szkola Biznesu „Handikap plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach” województwo: warmińsko-mazurskie
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Sprawni w Pracy – mazowiecki program intergacji zawodowej osób niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 11. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo „Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych (CUD)” województwo: mazowieckie
 12. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Damy sobie radę – małopolski program intergarcji zawodowej osób niepełnosprawnych” województwo: mazowieckie
 13. Fundacja Fuga Mundi „Mapa drogowa do pracy" województwo: lubelskie
 14. Powiat Chodzieski „Tacy Sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem” województwo: wielkopolskie
 15. Fundacja na rzecz transportowych usług specjalistycznych dla niepełnosprawnych "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku” województwo: mazowieckie
 16. EKSPERT – SITR Sp. z o.o „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języka migowego” województwo: zachodniopomorskie
 17. Fundacja Wiedzy i Przedsiębiorczości „Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa” województwo: mazowieckie
 18. Fundacja Razem „Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej" województwo: łódzkie
 19. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” „Ośrodki OJKOS sposobem przełamywania bierności zawodowej osób psychicznie chorych” województwo: mazowieckie
 20. Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL "Język migowy dla mazowieckich pracowników samorządowych" województwo: mazowieckie
 21. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział Wojewódzki w Szczecinie "Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe czynnikiem minimalizującym niepełnosprawność” województwo: zachodniopomorskie
 22. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie "MARFAN 2005” Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych województwo: pomorskie
 23. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku "Przyjazny urząd" województwo: podlaskie
 24. Polski Związek Głuchych/Oddział Łódzki "OTWARTE DRZWI - łamanie barier w komunikowaniu się z niesłyszącymi" województwo: łódzkie
 25. Powiat Białogardzki "Kampania informacyjno-promocyjna: Czy już nas znasz ?" województwo: zachodniopomorskie
 26. Obywatelska Fundacja Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży ROZWIŃ SKRZYDŁA -aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Chodzieskiego województwo: wielkopolskie
 27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS "Zielone Światło" województwo: mazowieckie
 28. EKSPERT-SITR Sp. z o.o. "Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych" województwo: zachodniopomorskie
 29. EKSPERT-SITR Sp. z o.o. Szkolenia dla doradców zawodowych województwo: zachodniopomorskie
 30. SINTEK S.C. J. Barycki, S. Urbanik Kamień Milowy- społeczna akceptacja niepełnosprawnych na rynku pracy województwo: podkarpackie
 31. Powiat Pucki "Pierwszy krok" województwo: pomorskie
 32. Gmina Miejska Głogów Poznaj specyfikę nowego pracownika- kampania i badanie województwo: dolnośląskie
 33. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Pracodawca wrażliwy społecznie województwo: mazowieckie
 34. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem Podhalański Projekt Zatrudnienia Wspomaganego Osób Niepełnosprawnych-Agencja Zatrudnienia Wspomaganego" województwo: małopolskie
 35. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej „Zróbmy pierwszy krok- szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi” województwo: lubelskie
 36. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Żyć Razem CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM województwo: pomorskie
 37. Caritas Diecezji Płockiej "Razem możemy więcej" województwo: mazowieckie
 38. Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego "Praca w świecie ciszy - niedosłyszący na otwartym rynku pracy" województwo: lubelskie
 39. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi PEŁNOSPRAWNY SUKCES. PROMOCJA NOWEJ INTEGRACJI województwo: wielkopolskie
 40. Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego Szkolenia dla służb pracujących z niepełnosprawnym klientem w pow. Złotoryjskim województwo: dolnośląskie
 41. Miasto Leszno PROFESJONALNY PRACOWNIK SAMORZĄDOWY BLIŻEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH województwo: wielkopolskie
 42. Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna "Promocja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 43. Powiat Białogardzki Wspieranie niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Białogardzkim województwo: zachodniopomorskie
 44. Caritas Diecezji Płockiej "Praca bez barier" województwo: mazowieckie
 45. Caritas Diecezji Płockiej "Ośrodki Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 46. Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia" "Serce - sercu. Centra usług doradczych" województwo: mazowieckie
 47. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. "NAUCZ SIE MIGAĆ- kurs jezyka migowego." województwo:mazowieckie
 48. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych województwo: mazowieckie
 49. Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie "Niepełnosprawność nie jest główną przeszkodą" województwo: dolnośląskie
 50. Fundacja Arka "Przygotowanie do pomocy w wejściu na rynek pracy" województwo: małopolskie
 51. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski "Uwierzyć w siebie - powiatowa akcja doradczo-psychologiczna dla niepełnosprawnych" województwo: opolskie
 52. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Przez aktywność do pracy, przez pracę do samodzielności województwo: lubelskie
 53. Fundacja im Królowej Polski św. Jadwigi "Wiem,jak pomagać. Podnoszenie kwalifikacji otoczenia instytucjonalnego osób niepełnosprawnych" województwo: wielkopolskie
 54. Ciszewski Public Relations. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Road show" województwo: mazowieckie
 55. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. "KROKI KU PRACY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" województwo: wielkopolskie
 56. Centrum Zarządzania Jakością „INFOX” Sp. z o.o. "Zwiększenie szans niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców" województwo: małopolskie
 57. EKSPERT-SITR Spółka z o.o. "Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez naukę języka migowego" województwo: zachodniopomorskie
 58. Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych "AKADEMIA SPOŁECZNA – system integracji i reintegracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Biłgoraja" województwo: lubelskie
 59. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie "Aktywność zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi" województwo: mazowieckie
 60. Gmina Miasto Włocławek 'Uwierzyć w siebie - profesjonalne doradztwo dla niepełnosprawnych" województwo: kujawsko-pomorskie
 61. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach "Przełamać bierność-profesjonalne poradnictwo zawodowei psychologiczne dla osób niepełnosprawnych" województwo: podkarpackie
 62. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy" Jesteśmy! - Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla osób niepełnosprawnych województwo: mazowieckie
 63. Fundacja Arka "Poznaj siebie, wykorzystaj swoje możliwości" - poradnictwo psychologiczno- zawodowe województwo: śląskie
 64. Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" "Zielone miejsca pracy dla osób Psychicznie Chorych w ośrodkach OJKOS" województwo: mazowieckie
 65. Top Consulting Sp. z o.o. "Urząd otwarty i rozumiejący potrzeby osób niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 66. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach "Diagnoza potrzeb podstawą skutecznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych" województwo: podkarpackie
 67. Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny "Wyszkolenie asystentów zawodowych osób niewidomych i słabowidzących" ("Asystent") województwo: mazowieckie
 68. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp.z o.o. "Warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem - NIEPEŁNOSPRAWNI- SPRAWNI" województwo: mazowieckie
 69. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp.z o.o. "Aktywizacja otoczenia osób niepełnosprawnych - szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego" województwo: mazowieckie
 70. Świetokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A "Niepełnosprawny obywatel w Urzędzie" województwo: świetokrzyskie
 71. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego "Od aktywności do kreatywności" województwo: warmińsko- mazurskie
 72. Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszacych - SWN "Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką jezyka migowego" województwo: podkarpackie
 73. Agencja Rozwoju Lokalnego "Agrotur" S.A. "Pełnosprawni-Niepełnosprawni-Kampania medialna" województwo: śląskie
 74. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny "Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich." województwo: mazowieckie
 75. Urząd Miejski w Bielsku Białej "Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym" - kampania społeczna w Bielsku- Białej". województwo: śląskie
 76. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu "Zdolni do pracy kampania- informacyjno- promocyjna" województwo: opolskie
 77. Starostwo Powiatowe w Sławnie "Niepełnosprawni są wśród nas" województwo: zachodniopomorskie
 78. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej "Sprawnie dla niepełnosprawnych" województwo: dolnośląskie
 79. Knowledge Sp z o.o. "Niepełnosprawni - nowy potencjał dla Twojej firmy. Zatrudniaj bez obaw" województwo: mazowieckie
 80. Gmina Miasto Toruń "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" województwo: kujawsko-pomorskie
 81. Powiat Strzelecko-Drezdenecki "Profesjonalizm kadry w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych" województwo: lubuskie
 82. Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa "Od zrozumienia do akceptacji i zatrudnienia- kampania informacyjno-promocyjna" województwo: wielkopolskie
 83. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" "Skutecznie obeznani z niepełnosprawnością potrafią pomóc" województwo: lubelskie
 84. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arexim s.c "Ocena predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych. Pomoc w wyborze zatrudnienia" województwo: wielkopolskie
 85. Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie "Pracodawco nie bój się niepełnosprawnych" województwo: dolnośląskie
 86. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki "Biura karier-lubelska sieć" województwo: lubelskie
 87. Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" "Gminne Centra Informacji przygotowane do obsługi niepełnosprawnych" województwo: warmińsko-mazurskie
 88. Gmina Miasto Starogard "Centrum dla osób niepełnosprawnych -Bliżej siebie" województwo: zachodniopomorskie
 89. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON "Szkolenie w zakresie organizacji stanowisk, warunków i środowiska pracy niepełnosprawnych pracowników" województwo: mazowieckie
 90. Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego Krzysztof Puc, Dariusz Puchta "Wyrównać szanse- kadra instytucji rynku pracy w służbie niepełnosprawnym" województwo: małopolskie
 91. Stowarzyszenie QUOVADIS "Media niepelnosprawnym" województwo: podkarpackie
 92. Instytut Turystyki w Krakowie Sp z o.o. "Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy" województwo: małopolskie
 93. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej "Od terapii zajęciowej do pracy- nowe wyzwania dla profesjonalnych terapeutów" województwo: małopolskie
 94. Starostwo Powiatowe w Złotoryi "Diagnoza zapotrzebowania i możliwosci pracy osób niepełnosprawncyh mieszkańców powiatu złotoryjskiego" województwo: dolnośląskie
 95. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna "Badanie znaczenia barier informacyjnych do zwiększenia możliwosci zatrudniania osób niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 96. Starostwo Powiatu Ełckiego "Niepełnosprawny pracownik-pozorny problem" województwo: warminsko-mazurskie
 97. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON" "Na równych prawach. Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" województwo: świętokrzyskie
 98. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie "Diagnoza i promocja integracji zawodowej osób niepełnosprawnych" województwo: lubelskie
 99. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp z o.o. "PROTON"- Pracodawcy Otwarci na Osoby Niepełnosprawne" województwo: mazowieckie
 100. Starostwo Powiatowe w Kartuzach "Przyjazna instytucja- zwiększenie potencjału pracowników współpracujących z niepełnosprawnymi klientami" województwo: pomorskie
 101. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Centrum dzwoni" województwo: mazowieckie
 102. PCPR Namysłów "Niepełnosprawni są wśród nas" województwo: opolskie
 103. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski parasol" "Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" województwo: podkarpackie
 104. Zespół Szkół- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie "Szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi w powiecie namysłowskim" województwo: opolskie
 105. Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Legnicy Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim" województwo: dolnośląskie
 106. Stowarzyszenie "Punkt Animacji Współpracy" "Doradztwo i poradnictwo psychologiczno-zawodowe szansą niepełnosprawnych na lęborskim rynku pracy" województwo: pomorskie
 107. "Jaś i Małgosia" "Firma równych sznas" - szkolenie dla pracowdawców osób niepełnosprawnych" województwo: łódzkie
 108. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera w Łodzi "Wzmocnienie służby medycyny pracy w zakresie opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym" województwo: łódzkie
 109. Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny "Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych, twórców i artystów" województwo: mazowieckie
 110. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "PRO NOBIS" "Pozarządowa Europa" województwo: mazowieckie
 111. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie "Niepełnosprawny-partnerem w pracy" województwo: podkarpackie
 112. Fundacja Instytut Karpacki "Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań na rynku pracy" województwo: małopolskie
 113. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Skarżysko-Kamienna "Niepełnosprawni u progu aktywności zawodowej" województwo: świętokrzyskie
 114. Gmina Miasto Mysłowice "Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny" województwo: śląskie
 115. Gmina Zawichost "Pomagasz niepełnosprawnemu-pomagasz sobie" województwo: świętokrzyskie
 116. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej "Sprawni- niepełnosprawnym. Profesjonalne przygotowanie pracowników urzędów do obsługi osób niepełnosprawnych" województwo: lubelskie
 117. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON" "Nie pytaj czy ale jak?" województwo: mazowieckie
 118. Urząd Miasta Rzeszowa "Niepełnosprawni- sprawni na rynku pracy" województwo: podkarpackie
 119. Manoli Zigaretten "Warsztaty Akltywnosci Zawodowej" województwo: łódzkie
 120. Ośrodek Pomocy Społecznej "Jak im pomóc?- niepełnosprawni na otwartym rynku pracy" województwo: małopolskie
 121. Uniwersytet Jagielloński "Współpraca bez stereotypów" województwo: małopolskie
 122. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej-CIS w Przemyślu "Ośrodek poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych" województwo: podkarpackie
 123. Polskie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie "Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" województwo: podkarpackie
 124. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON" "Punkt konsultacyjny dla kobiet niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie

V Konkurs Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicza w Łodzi "Otwarte Biura Karier. Poradnictwo zawodowe dla studentów" województwo: łódzkie
 2. Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji "Światełko w tunelu" województwo: lubelskie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych powiatu płońskiego" województwo: mazowieckie
 4. Training Group Danuta Gorlewska "Czas na aktywnosć" województwo: podlaskie
 5. Polska Agencja Rozowju Turystyki Sp z o.o. "Niepokonani" województwo: mazowieckie
 6. Instytut Audytu i Ewaluacji Sp z o.o "Wsparcie dla WTZ" województwo: mazowieckie
 7. Caritas Diecezji Płockiej "Ośrodki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 8. Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski "Praca nadzieją dla osób niepełnosprawnych" województwo: lubuskie
 9. Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c Siczek & Rząsowski "Otwórzmy drzwi" województwo: dolnośląskie
 10. Caritas Diecezji Płockej "Pomocna dłoń" województwo: mazowieckie
 11. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A "Dobre gesty w służbie publicznej" województwo: śląskie
 12. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa "Zamknięci w ciszy" województwo: śląskie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach II posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Starostwo Powiatowe w Żninie "Jestem silniejszy" województwo: kujawsko-pomorskie
 2. POPON "Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gdansku i w Olsztynie" województwo: mazowieckie
 3. Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski. "Przełam bariery" województwo: dolnośląskie
 4. WUP w Warszawie "Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych" województwo: mazowieckie
 5. BOW Polska Sp. z o.o. "Nowe horyzonty - nauka i praca bez barier" województwo: dolnośląskie
 6. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie" województwo: dolnośląskie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach III posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Centrum Integracja-Gdynia" województwo: mazowieckie
 2. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej "Droga do zatrudnienia.Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku" województwo: dolnośląskie
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Integracja-Praca.Wydawnicza kampania informacyjno-promocyjna" województwo: mazowieckie
 4. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorców "Kampania informacyjno-promocyjna ,,Zatrudnij niepełnosprawnego' województwo: mazowieckie
 5. T - Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. "Sprawni-niepełnosprawni - aktywizacja zawodowo-psychologiczna niepełnosprawnych na rynku pracy." województwo: podlaskie
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Centrum Integracji-Zielona Góra" województwo: mazowieckie
 7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym "Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną" województwo: mazowieckie
 8. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej "Chcę, mogę pracować. Wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy" województwo: mazowieckie
 9. Związek Stowarzyszeń Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych "DIK" województwo: mazowieckie
 10. MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego "Wiedza -Współpraca- Zatrudnienie" województwo: dolnośląskie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo województwo: mazowieckie
 2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Centrum Doradztwa i Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie województwo: mazowieckie
 3. Caritas Diecezji Warszawasko-Praskiej Naucz się pomagać województwo: mazowieckie
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Zmiana postaw społecznych drogą do zatrudnienia osób niepełnosprawnych województwo: mazowieckie
 5. PSOUU WARSZAWA Z WTZ do pracy- Rozwiazania systemowe województwo: mazowieckie
 6. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuńkowce Niepełnosprawni na wsi województwo: podkarpackie
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych województwo: pomorskie
 8. Miejski Dom Kultury Pracodawco Daj Szanse Niepełnosprawnemu-Kampania Informacyjno Promocyjna Radia Piekary województwo: śląskie
 9. Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości Zacznij z nami-nie bądź niepełnosprawny województwo: mazowieckie
 10. Caritas Polska Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych województwo: mazowieckie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach V i VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich ,,Pomoc Maltańska'' Otwarte serca centra doradcze województwo: wielkopolskie
 2. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Niepełnosprawni na otwartym rynku województwo: łódzkie
 3. Powiat Nowomiejski Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców Powiatu Nowomiejskiego województwo: warmińsko-mazurskie
 4. Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. Akademia Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnychw Województwie Warmińsko-Mazurskim województwo: pomorskie
 5. Informatyka i Multimedia - Kursy i Szkolenia Pracownik niepełnosprawny pracownikiem pełnosprawnym województwo: mazowieckie
 6. Fundacja Edukacji Europejskiej Przyjazny Pracownik województwo: dolnoślaskie
 7. Powiat Nowomiejski Więcej umiem lepiej pomagam województwo: warmińsko-mazurskie
 8. Powiat Leżajski Rynek pracy - równe szanse województwo: podkarpackie
 9. KARDAN Danuta Bury Jesteśmy Razem -Wspieranie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych województwo: warmińsko-mazurskie
 10. Powiat Chodzieski Diagnoza potrzeb osób niepełnoprawnych - profesjonalizm w działaniu województwo: wielkopolskie

Lista rezerwowa beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach V i VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarzadzania w Ciechanowie Budowa machanizmów sprzyjajacych zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na terenie Północnego Mazowsza województwo: mazowieckie
 2. ESKADRA-PROMARKET Sp. z o.o. W pełni zaradni województwo: mazowieckie
 3. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ''FAZON'' Centrum Doradztwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych województwo: mazowieckie
 4. Fundacja Wspólnota Nadzei Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem województwo: małopolskie
 5. PSOUU Warszawa Wypracowanie psychologicznych zdolności niezbędnych do podjęcia pracy województwo: mazowieckie
 6. Stowarzyszenie Wspólnota Europejska - Nasza Wspólna Sprawa Foresight dolnoślaskiego i opolskiego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych województwo: dolnoślaskie
 7. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprwanych Nie trać czasu-zatrudnij niepełnosprawnego województwo: warmińsko-mazurskie
 8. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. Warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych i poszukujacych pracy-NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI II województwo: mazowieckie
 9. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. Naucz się migać kurs języka migowego - część druga województwo: mazowieckie
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK AZYMUT-PRACA województwo: lubelskie
 11. Powiat Nowomiejski Pełnosprawni w pracy-Nowomiejski Program Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych województwo: warmińsko-mazurskie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w Warszawie, tel. (22) 652-90-25, e-mail: efs@pfron.org.pl oraz w Oddziałach wojewódzkich PFRON.