informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Beneficjent zobowiązany jest do

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Beneficjent zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późn.zm.;
  2. przekazywania Instytucji Wdrażającej informacji o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia powyżej 14.000 euro;
  3. przesyłania do Instytucji Wdrażającej przed zawarciem umowy z wykonawcą informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  4. udostępniania na żądanie Instytucji Wdrażającej lub Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i informacji na temat organizacji, składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej oraz katalogu sankcji za ich naruszenie;
  5. uwzględnienia, na żądanie Instytucji Wdrażającej, jej przedstawiciela w składzie komisji przetargowej w charakterze członka komisji, do którego zadań należy doradztwo w zakresie realizacji projektów w ramach Programu.

Ważne ! Beneficjenci realizujący projekty szkoleniowe w ramach SPO RZL, w których przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 7, poz. 551), powinni każdorazowo wskazywać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodatkowe informacje nt:

  • konieczności zapewniania warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia,
  • koniecznego sprzętu, jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia.

Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo zatwierdzania umowy zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późn. zm., przy czym, o ile umowa jest zgodna z prawem, Instytucja Wdrażająca nie może ingerować w treść umowy.