informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Aktywność i wiedza” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż podjęta została decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017).

Aktualnie przyznane dofinansowania dotyczą realizacji kolejnych wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie, które uzyskały co najmniej 37 pkt, w łącznej wysokości 4.304.403,38 zł, w tym § 2450 – 4.280.903,38 zł, § 6270 – 23.500,00 zł, zgodnie z kwotami dofinansowania proponowanymi przez komisję konkursową, w tym:

  • w ramach kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” - na łączną kwotę dofinansowania 2.367.375,60 zł, w tym § 2450 – 2.363.875,60 zł, §  6270 – 3.500,00 zł,
  • w ramach kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” - na łączną kwotę dofinansowania 1.937.027,78 zł, w tym § 2450 – 1.917.027,78 zł, § 6270 – 20.000,00 zł .

Biorąc pod uwagę poprzednią decyzję, w konkursie pn. „Aktywność i wiedza” Zarząd PFRON:

udzielił dofinansowania na realizację łącznie 141 wniosków na kwotę ogółem 17.167.911,50 zł, w tym § 2450 – 17.110.061,50 zł, § 6270 – 57.850,00 zł,
zwiększył wysokość środków planowanych na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie z kwoty 17.000.000,00 zł do kwoty 17.167.911,50 zł.

Skutkiem podjętych decyzji jest udzielenie wsparcia planowanej liczbie uczestników: 8.861.405 osób oraz beneficjentom ostatecznym w liczbie 27.611 osób niepełnosprawnych.

Alokacja środków w konkursie, na poszczególne kierunki pomocy:

Kierunek pomocy 

Alokacja środków zaplanowana w ogłoszeniu konkursu (kwotowo/procentowo)

Udzielone dofinansowania (kwotowo/procentowo)

kierunek pomocy 3

11 900 000,00

70%

9 892 254,73

58%

kierunek pomocy 4

 5 100 000,00

30%

7 275 656,77

42%

Łącznie

17 000 000,00

100%

17 167 911,50

100%

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.