informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Aktywność i wiedza”, ogłoszonego dnia 24 marca 2017 r.; kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.

Kryteria oceny formalnej określone zostały w Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” oraz w Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Wyniki oceny formalnej wniosków:

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć do PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej PFRON, na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II Nr 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem: Zadania zlecane, „Aktywność i wiedza” (konkurs 2/2017)

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 31 maja 2017 r. (środa); decyduje data stempla pocztowego. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku i tytuł projektu.

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.