informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął czwartą decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2020 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzja dotyczy wniosków zgłoszonych w następujących kierunkach pomocy:

  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”,
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania zgodnie z kwotami proponowanymi przez komisję konkursową na realizację kolejnych 59 wniosków w łącznej wysokości 22.325.110,31 zł, w tym § 2450 (wydatki bieżące) – 22.211.110,31 zł, § 6270 (wydatki inwestycyjne) – 114.000,00 zł. W ramach realizacji 59 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 4.240 osób niepełnosprawnych, w tym 496 dzieci i młodzieży oraz 3.744 osób dorosłych.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi 103.253.019,43 zł i dotyczy realizacji 304 wniosków ocenionych pozytywnie w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 55 010 osób niepełnosprawnych, w tym 9.226 dzieci i młodzieży oraz 45.784 osób dorosłych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa

Kierunek

pomocy

Liczba wniosków

dofinansowanych

NARASTAJĄCO

Minimalna

liczba

punktów

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO

(w zł)

1

12

57

7 551 869,28

2

112

x

69 187 347,50

2, lista 1)

50

58

17 160 366,41

2, lista 2)

25

55

14 523 640,64

2, lista 3)

5

53

2 251 380,00

2, lista 4)

7

52

3 673 959,47

2, lista 5)

19

62

15 803 936,69

2, lista 6)

6

67

15 774 064,29

3

125

30

16 673 586,06

4

18

47,5

2 430 078,85

5

31

41

3 789 015,29

6

6

47

3 621 122,45

Razem

304

x

103 253 019,43

Kierunek pomocy 2

zgodnie z ogłoszeniem konkursu w ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalonych zostało 6 odrębnych list rankingowych.

Kierunek pomocy 2 - lista rankingowa nr 1

projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 2

projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 5

projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Kierunek pomocy 4

Kierunek pomocy 6

Lista wniosków dofinansowanych.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla poszczególnych kierunków pomocy.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).Data publikacji: 2020-03-20
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska