informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie złożonych odwołań skierowano wnioski do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Lista wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania

Lista wniosków nieskierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania

Zgodnie z zapisami regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów, stanowiących załączniki do Zasad wspierania realizacji zadań (…),  w uzasadnionych przypadkach Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) którego wniosek nie został skierowany do ponownej oceny merytorycznej przysługuje prawo złożenia do Zarządu PFRON drugiego odwołania – na zasadach określonych w regulaminach. Złożenie drugiego odwołania wyczerpuje tryb odwoławczy.  


Termin złożenia drugiego odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) informacji o nieskierowaniu wniosku do ponownej oceny merytorycznej, tj. w terminie do 22 marca 2021 r.

  • W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
  • Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
  • Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Pokonamy bariery”.
  • W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
  • Skan odwołania proszę także przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 22 marca 2021 r.
Data publikacji: 2021-03-15
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań