informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery” – zakończenie oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 1, 3, 4, 5 i 6

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w następujących kierunkach pomocy:

 1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
 2. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”,
 3. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
 4. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”,
 5. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Kierunek pomocy 1

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 1,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 1

Kierunek pomocy 3

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 3,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 3.

 

Kierunek pomocy 4

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 4,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 4

Kierunek pomocy 5

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 5,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 5.

Kierunek pomocy 6

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 6

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zgodnie z zapisami Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów w poszczególnych kierunkach pomocy, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od:

 • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
 • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Terminy i warunki złożenia odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) tj. w terminie do 17 lutego 2021 r.

 1. W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
 2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
 3. Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
 4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.
 5. Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Pokonamy bariery”.
 6. W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
 7. Skan odwołania proszę także przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 17 lutego 2021 r.

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowane listy rankingowe wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Data publikacji: 2021-02-10
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań