informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”, wyniki oceny merytorycznej dwóch wniosków o zlecenie realizacji zadań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” z siedzibą w Bielsku Białej (nr 493390 i nr 493326), zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcy zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków: kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista rankingowa 4) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 2, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista 4) wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 2. 

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków o nr 493390 i 493326 złożonych przez Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”

Zgodnie z zapisami Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów w kierunku pomocy 2, Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od:

  • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
  • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Termin i warunki złożenia odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), tj. w terminie do 28 kwietnia 2021 r.

  • W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
  • Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
  • Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
  • Przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.
  • Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Pokonamy bariery”.
  • W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
  • Skan odwołania proszę także przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 28 kwietnia 2021 r.

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawiera liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Informacje o decyzjach Zarządu PFRON dotyczących wniosków, które uzyskały dofinansowanie podawane są w odrębnych komunikatach.

Data publikacji: 2021-04-21
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań