informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery” – zakończenie oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, złożonych w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu (rozdział VI. ust. 5 i 6) projekty dotyczące kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” zostały przypisane do czterech odrębnych list rankingowych.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 1) - projekty w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) - projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, 

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, 

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie,

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie.

 

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od:

  • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
  • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Terminy i warunki złożenia odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) tj. w terminie do 27 stycznia 2021 r.

  • W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
  • Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
  • Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
  • Przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.
  • Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Pokonamy bariery”.
  • W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
  • Skan odwołania proszę także przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 27 stycznia 2021 r.

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowane listy rankingowe wniosków pozytywnie ocenionych zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Data publikacji: 2021-01-20
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań