informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Sięgamy po sukces”, kierunek pomocy 2 – wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, złożonych w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu (rozdział VI ust. 4) projekty dotyczące kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” zostały przypisane do trzech odrębnych list rankingowych.

Kierunek pomocy 2 – lista 1) - projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

Lista rankingowa 1) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 2

Lista 1) wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 2.

Kierunek pomocy 2 – lista 2) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”.

Lista rankingowa 2) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy

Lista 2) wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 2.

Kierunek pomocy 2 – lista 3) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Lista rankingowa 3) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 2

Lista 3) wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 2. 

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć odwołanie od:

 • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
 • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Terminy i warunki złożenia odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) tj. w terminie do 15 marca 2022 r.

 1. W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
 2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Warunkiem skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
 4. Odwołanie można złożyć:
  • osobiście w siedzibie PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON),
  • drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego),
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP); dokument należy przesłać na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP, wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania na skrzynkę PFRON),
 5. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 15 marca 2022 r (wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces”).

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowane listy rankingowe wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Data publikacji: 2022-03-04
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań