informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Sięgamy po sukces” - wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że z udziału w konkursie pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonym na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostały wykluczone następujące organizacje pozarządowe:

  1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z siedzibą w Warszawie,
  2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach,
  3. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie,
  4. IKS-INTEGRACJA-CONAN Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku z siedzibą w Giżycku,
  5. Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno-Sportowe Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi,
  6. Stowarzyszenie Osób Wspierających Aktywność Jesteśmy dla Was z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Decyzja o wykluczeniu została podjęta na podstawie zapisów rozdziału V. „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON zawierające uzasadnienie podjętej decyzji. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mailowy podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Lista wniosków wyłączonych z procesu rozpatrywania z uwagi na wykluczenie organizacji pozarządowej z udziału w konkursie. 

Zgodnie z zapisami „Zasad wspierania realizacji zadań (…)” organizacja pozarządowa może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od wykluczenia z udziału w konkursie. Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się informacji o wykluczeniu z konkursu na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), tj. do dnia 17 lutego 2022 r. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania organizacja pozarządowa musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn wykluczenia z konkursu.

Odwołanie można złożyć:

  1. osobiście w siedzibie PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON),
  2. drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego),
  3. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP); dokument należy przesłać na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP, wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania na skrzynkę PFRON).

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2022-02-10
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Gabriela Knapik