informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Cykl wideoreportaży „W obiektywie PFRON”- to produkcje filmowe, które dotyczą niepełnosprawności, ale również w "pytaniach i odpowiedziach" przedstawiamy działania Funduszu.

PFRON w pytaniach i odpowiedziach

W PFRON na pracodawców czekają miliardy złotych

Na pracodawców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne czekają naprawdę duże pieniądze. W zeszłym roku było to znacząco ponad 3 mld złotych. Środki na dofinansowania do wynagrodzeń wypłaca Departament ds. Rynku Pracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawcy poszukujący pracowników do swoich firm powinni zainteresować się zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Każdy, kto zdecyduje się na taki krok, może zyskać nie tylko cennego specjalistę, ale również liczyć na dofinansowanie do wypłacanej mu pensji. Pieniądze na ten cel czekają w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Departament ds. Rynku Pracy wypłacił beneficjentom w 2017 r. niemalże 3,273 mld złotych. Prawie 97% tej kwoty stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a pozostała część to refundacja składek na ubezpieczenia społeczne – mówi Anna Wiecha, naczelnik Wydziału ds. Ulg w Departamencie ds. Rynku Pracy. W sumie, w ubiegłym roku, z pieniędzy Funduszu skorzystało ponad 36 tys. przedsiębiorców i ponad 330 tys. ich pracowników, bo finansowe wsparcie dotyczy nie tylko pracodawców, ale też niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników. PFRON może im zrefundować składki na ubezpieczenia społeczne. W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało ponad 31,5 tys. przedsiębiorców i ponad 3,5 tys. rolników. Łącznie Fundusz dofinansował im składki kwotą prawie 100 mln złotych.

Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Starając się o dofinansowanie do wynagrodzenia lub refundację składek, trzeba wystąpić do PFRON i złożyć odpowiedni wniosek. Beneficjenci powinni pamiętać przede wszystkim o terminach składania poszczególnych dokumentów. Pracodawcy składają Wn-D z załącznikami w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Niepełnosprawni przedsiębiorcy, starający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, składają Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych za dany okres sprawozdawczy. Rolnicy składają wniosek Wn-U-A do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin opłacenia składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Warunkiem refundacji tych składek jest ich opłacenie w całości przed dniem złożenia wniosku. Trzeba pamiętać, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. W takim przypadku trzeba do dokumentów dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Każdy pracodawca, który stara się o dofinansowanie, musi spełnić pewne podstawowe warunki, aby pieniądze otrzymać. Przede wszystkim musi zatrudniać osoby niepełnosprawne, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Nie może też mieć zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem 100 złotych i znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo dofinansowanie mogą otrzymać tylko ci pracodawcy, którzy zatrudniają swoich pracowników w oparciu o stosunek pracy. – Pracownikiem, zgodnie z Kodeksem pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – przypomina Anna Wiecha. – Osoby, z którymi są zawarte umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie, umowa o dzieło nie są pracownikami, a co za tym idzie ich „pracodawcy” nie mogą starać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń – dodaje.