informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Procedury realizacji pilotażowego programu .PRACA-INTEGRACJA"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON uchwałą nr 9/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. przyjął następujące zmiany do Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA” stanowiących załącznik do uchwały nr 20/2017 Zarządu PFRON z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA”:

 1. w Rozdziale VI „Zasady wyłaniania organizacji pozarządowych do realizacji zadania publicznego, określonego w Obszarach A – C programu” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4.   W trakcie oceny formalnej ofert oraz wyłaniania organizacji pozarządowych do realizacji zadania publicznego określonego w Obszarach A – C programu, stosuje się odpowiednio zasady wskazane w rozdziale IV ust. 4-10.”;
 2. w „Instrukcji rozpatrywania ofert, zawierania, rozliczania oraz monitorowania porozumień i umów w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA”, stanowiącej załącznik nr 6 do Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA”:
  1. w Rozdziale II „Zadania Biura i Oddziałów PFRON” w ust. 1 pkt 1średnik po lit. e zastępuje się przecinkiem, ponadto, po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu
   "f)   określonym w pkt 2 – w przypadku realizacji zadań publicznych o charakterze ponadregionalnym;”,
  2. w Rozdziale IV „Szczególne uwarunkowania dotyczące powierzenia Zleceniobiorcy realizacji zadania publicznego” w ust. 5 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
   "b)   zakres niezbędnych szkoleń na wskazane stanowiska pracy – o ile zakres szkoleń jest możliwy do określenia na etapie zawierania porozumienia,”;
 3. użyte w treści Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” wyrażenie: „(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)”;
 4. użyte w treści Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” wyrażenie: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)”;
 5. użyte w treści Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” wyrażenie: „(Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311)”;
 6. użyte w treści Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” wyrażenie: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.)”;
 7. przyjęty został w całości załącznik nr 3 do Procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA - INTEGRACJA” – „Ramowy wzór umowy powierzenia realizacji zadania publicznego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Data publikacji: 2018-02-28
Departament ds. Programów
Autor: Małgorzata Radziszewska