informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Praca – integracja” Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA” ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy o co najmniej 1.000 osób rocznie.

Program jest realizowany w trzech etapach:

 • znalezienie pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% i którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Przy czym nowi pracownicy mają być zatrudnieni na co najmniej 18 miesięcy. W wyniku rekrutacji powinien nastąpić wzrost zatrudnienia o przynajmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
 • wybranie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych;
 • przeprowadzenie konkursów, w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę niepełnosprawnych pracowników.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty związane z:

 • rekrutacją i rozpoznaniem potrzeb wynikających zniepełnosprawności,
 • uzyskaniem przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowaniem barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia (m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazd do pracy),
 • wypłatą dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Wsparcie będzie udzielane osobie niepełnosprawnej przez organizację pozarządową na podstawie Indywidualnego Budżetu Osoby Niepełnosprawnej.

 • PFRON każdego roku realizacji programu zaprasza przedsiębiorstwa do składania ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach programu,
 • z wybranymi przez Zarząd Funduszu potencjalnymi pracodawcami zawierane będą porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji programu,
 • do obsługi konkretnego pracodawcy wyłoniona zostanie w trybie konkursowym jedna organizacja pozarządowa, z którą PFRON podpisze umowę powierzenia realizacji zadania publicznego,

umowa powierzenia realizacji zadania publicznego z Oferentem NGO będzie realizowana i rozliczana w Oddziałach PFRON.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy