informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszenie do udziału w PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „PRACA – INTEGRACJA” Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjęte zostały procedury realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie

  • przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej conajmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) naokres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy;
  • organizacje pozarządowe , które na zlecenie PFRON będą realizowały zadanie publiczne w formie powierzenia, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegające na zrekrutowaniu, przygotowaniu do zatrudnienia oraz wspomaganiu w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy adresata programu.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość dozatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą przez organizację pozarządową działania aktywizacyjne. Podstawą tych działań będzie Indywidualny Budżet Osoby Niepełnosprawnej.

Mając na uwadze powyższe PFRON zaprasza przedsiębiorstwa do składania w 2017 roku ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA” .

Ofertę zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA” (link).

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „PRACA – INTEGRACJA” mogą składać oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym w każdym czasie.

Ofertę zatrudnienia osób niepełnosprawnych adresowaną do Zarządu PFRON należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.

 

Tryb realizacji programu

W trybie naboru otwartego pracodawcy zgłaszają oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych – realizacja programu możliwa jest do wyczerpania środków PFRON przewidzianych na realizację programu w danym roku.

Po podpisaniu porozumienia z konkretnym pracodawcą ogłoszony będzie konkurs dla organizacji pozarządowych (Oferentów NGO) na realizację zadania publicznego polegającego na zrekrutowaniu, przygotowaniu do zatrudnienia oraz wspomaganiu w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Oferty realizacji zadania publicznego będą składane przez organizacje pozarządowe (Oferentów NGO) w Biurze PFRON.

Do obsługi konkretnego pracodawcy wyłoniona zostanie jedna organizacja pozarządowa (Oferent NGO), z którą PFRON podpisze umowę powierzenia realizacji zadania publicznego. Finalnym efektem działań organizacji pozarządowej (Oferenta NGO) w ramach programu ma być zatrudnienie osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

Umowa powierzenia realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową (Oferentem NGO) będzie realizowana i rozliczana w Oddziałach PFRON.

Realizacja programu zaplanowała została w okresie 4 lat (do dnia 31 grudnia 2020 roku).

Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące:

  • rekrutacji pracowników i rozpoznania potrzeb wynikających zich niepełnosprawności;
  • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych;
  • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy);
  • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej;
  • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

W ramach programu PFRON realizowane będą konkursy dla pracodawców, którzy:

  • zatrudnią w danym roku największą liczbę osób niepełnosprawnych;
  • osiągną najwyższe wartości wskaźnika wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym roku. Konkurs ten zorganizowany będzie pod patronatem naczelnych organów władzy państwowej, a nagrody będą wręczane przez Pełnomocnika Rządu doSpraw Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu PFRON. Istotne jest to, że przy typowania laureatów konkursu decydująca będzie opinia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Tłumaczenie na język migowy