informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Cele projektu

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 680 OZP (340 K i 340 M) z terenu całego kraju w okresie od 01.06.2011 r. do 30.04.2013 r. poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu na rynek pracy oraz wsparcie 520 osób (347 K i 173M) z otoczenia OZP.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zapewnienie uczestnikom projektu – osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej,
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, podniesienie kompetencji miękkich, społecznych i zawodowych, wsparcia psychologicznego, określenie ścieżki rozwoju zawodowego, staże,
  • Wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia OZP poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu wsparcia OZP,
  • Stworzona baza pracodawców chętnych do współpracy, 80 uzyskanych ofert stażowych, 104 uzyskane oferty pracy.

Projekt uwzględnia doświadczenia i wnioski z realizacji projektu pilotażowego pn. „Wsparcie osób zzaburzeniami psychicznymi na rynku pracy” oraz innych projektów realizowanych przez Partnerów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania przewidziane w ramach projektu bazują na zdobytych doświadczeniach ze wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym podczas trwania projektu pilotażowego, które zostało wysoko ocenione w sferze działań merytorycznych. Śmiało można powiedzieć, że obecnie nie istnieje żadna analogiczna forma zapewniająca kompleksowe i wielostronne podejście do osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu aktywizację zawodową.

Charakterystyka osób, które zostaną objęte wsparciem: Beneficjentami projektu będą dorosłe zzaburzeniami psychicznymi (680 osób tj. 340 kobiet i 340 mężczyzn), nieaktywne zawodowo, mające problemy z wejściem na rynek pracy jako osoby niepełnosprawne z występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Większość osób z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi jest niechętna do dalszego wspierania swoich bliskich chorych, posiadają złe doświadczenie związane zpodejmowaniem przez nich aktywności pro zawodowych, co wpływa na zwiększające się obawy, co do podejmowania kolejnych prób. W związku z tym należy zapewnić pomoc najbardziej zaangażowanym członkom rodzin i innym osobom zaangażowanym, aby jak najefektywniej wspierać proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Drugą grupą beneficjentów będą zatem osoby z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi – rodzice, opiekunowie itp.

Termin realizacji:

od 01.06.2011 r. do 30.04.2013 r.

Logotypy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego