informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o wsparciu, jakie mogą uzyskać beneficjenci ostateczni

Rozpoczęcie lub kontynuacja nauki

Przez „rozpoczęcie nauki” rozumiemy sytuację, w której BO podejmuje naukę w placówce edukacyjnej po upływie roku od ukończenia ostatniej szkoły. Przez „kontynuację nauki” rozumiemy sytuację, w której BO podejmuje naukę w placówce edukacyjnej w terminie krótszym niż rok po ukończeniu ostatniej szkoły.

Indywidualna Diagnoza

Indywidualne spotkania z pracownikami merytorycznymi (np. doradca zawodowy, psycholog, socjoterapeutka, trener) w celu wypracowania ID (opcjonalnie, jako narzędzie uzupełniające w razie potrzeby, wykorzystuje się testy psychologiczne albo inne narzędzia diagnostyczne).

Warsztaty kompetencji

Warsztaty kompetencji mają na celu przygotowanie Beneficjenta Ostatecznego do radzenia sobie wsytuacjach trudnych związanych z wychodzeniem z wykluczenia społecznego ipodejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej. Zajęcia prowadzone są głównie wformie ćwiczeniowej przez pracowników merytorycznych (np. psychologa, trenera).

Warsztaty aktywizujące

Warsztaty aktywizującemają na celu przygotowanie BO do wejścia na otwarty rynek pracy, podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz korzystania zinstrumentów rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w formie głównie ćwiczeniowej przez doradcę zawodowego.

Indywidualny Plan Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową

Indywidualne spotkania z pracownikami merytorycznymi (np. doradca zawodowy, trener pracy, psycholog, pracownik socjalny) w celu wypracowania IPD z IŚZ (opcjonalnie, jako narzędzie uzupełniające w razie potrzeby, wykorzystuje się testy psychologiczne albo inne dowolne narzędzia diagnostyczne).

Konsultacje specjalistyczne

Indywidualne bądź grupowe spotkania ze specjalistami różnych dziedzin (np. zpsychologiem, doradcą zawodowym, lekarzem medycyny pracy, pracownikiem socjalnym, psychiatrą, prawnikiem), organizowane w odpowiedzi na potrzeby uczestników Projektu. Szeroki wachlarz wsparcia skierowany do BO ma na celu kompleksowe wsparcie ich wwychodzeniu z wykluczenia społecznego i w podejmowaniu aktywności społecznej izawodowej.

Badania lekarskie i szkolenia BHP

W rozumieniu wymaganych badań z zakresu medycyny pracy niezbędnych do podjęcia staży rehabilitacyjnych oraz pracy zawodowej, w tym zaświadczenie od prowadzącego lekarza psychiatry obraku przeciwwskazań do podjęcia pracy oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenie BHP ma przygotować BO do podjęcia stażu poprzez wyposażenie ich w podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, spełnić wymóg formalny – podstawowe szkolenie BHP jest kosztem realizatora Projektu. Szkolenie stanowiskowe zapewnia pracodawca, uktórego BO będzie odbywać staż.

Szkolenia zawodowe

Przez szkolenia zawodowe rozumiemy takie formy jak: szkolenia zawodowe twarde i miękkie oraz kursy zawodowe. W Polskim ustawodawstwie brak jest definicji szkolenia, ale określony jest cel szkolenia jakim jest nabycie, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej przez osoby dorosłe. Szkolenia twarde i kursy zawodowe to takie, które dotyczą niezbędnych informacji i zdolności, by wykonywać dany zawód – na przykład jest kompetencją twardą prowadzenie samochodu, znajomość kodeksu pracy czy posługiwanie się komputerem. Szkolenia miękkie to takie, które dotyczą wykorzystywania przez uczestnika swojego potencjału intra- iinterpersonalnego, np. jest kompetencją miękką umiejętność prowadzenia rozmów zklientem, zarządzania sobą w czasie.

Szkolenia zawodowe są indywidualnie dobierane do potrzeb i możliwości każdego/ej z BO projektu. Podstawą do skierowania każdej z osób na szkolenie zawodowe jest sporządzona Indywidualna Diagnoza oraz Indywidualny Plan Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową.

Staż rehabilitacyjny

Staż rehabilitacyjny oznacza nabywanie przez osobę niepełnosprawną będącą beneficjentem projektów systemowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Poddziałania 1.3.6 Priorytetu I PO KL, umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań na miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy zpracodawcą oraz umiejętności społecznych niezbędnych do nabycia umiejętności praktycznych.