informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zakres zadań merytorycznych lidera i partnerów

Zadanie 1 Zarządzanie i promocja – zadanie realizowane przez Lidera iwszystkich Partnerów projektu

 1. Powołanie zespołu realizującego projekt – podpisanie umów z kluczowymi pracownikami projektu.
 2. Organizacja zaplecza technicznego realizacji projektu, w tym doposażenie biura.
 3. Opracowanie procedur zarządzania projektem, w tym komunikacji wewnętrznej i in.
 4. Zarządzanie pracą zespołu projektowego.
 5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
 6. Wdrożenie systemu rozliczeń finansowych.
 7. Zaplanowanie i monitorowanie przepływów finansowych.
 8. Opracowanie i składanie okresowych zestawień płatności / okresowych wniosków opłatność.
 9. Bieżąca weryfikacja płynności finansowej i kwalifikowalności wydatków.
 10. Opracowanie strategii informacji i promocji projektu, zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej – PFRON.
 11. Założenie i prowadzenie strony www – PFRON.
 12. Bieżąca promocja projektu, w tym promocja projektu w mediach.
 13. Promocja rezultatów projektu – trzy konferencje upowszechniające rezultaty projektu – PFRON.
 14. Opracowanie i wydanie podręcznika dobrych praktyk. Podręcznik będzie dotyczyć aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi - PFRON.
 15. Rozliczenie końcowe projektu.
 16. Zamknięcie projektu.

Zadanie 2 Aktywizacja społeczno zawodowa os. z zaburzeniami psychicznymi i wsparcie otoczenia – zadanie realizowane przez wszystkich Partnerów projektu, z wyłączeniem Lidera – PFRON.

 1. Opracowanie i wdrożenie procedury rekrutacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych w tym opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej (m.in. formularzy zgłoszeniowych).
 2. Spotkania rekrutacyjne (informacja o projekcie, wywiady, spotkania zrodzicami/opiekunami).
 3. Przyjmowanie zgłoszeń od potencjalnych uczestników i podpisanie 680 kontraktów udziału w projekcie przez OZP i 520 przez ich osoby z ich otoczenia.
 4. Opracowanie indywidualnych diagnoz dla BO OZP.
 5. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kompetencji.
 6. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej.
 7. Wypracowanie indywidualnych planów działania z indywidualną ścieżką zawodową.
 8. Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych.
 9. Przeprowadzenie badań lekarskich i szkoleń BHP.
 10. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych.
 11. Realizacja staży rehabilitacyjnych.
 12. Przeprowadzenie warsztatów dla osób z otocznia BO OZP.
 13. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla osób z otoczenia BO OZP.
 14. Spotkania indywidualne pracowników ds. współpracy z pracodawcami w celu uzyskania ofert pracy i staży.
 15. Konsultacje z zakresu dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla BO OZP.
 16. Przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia BO OZP.

Zadanie 3 Monitoring i ewaluacja.

Zdanie realizowane przez Lidera i wszystkich Partnerów projektu.

Działania w zadaniu mają na celu monitorowanie prawidłowej realizacji projektu oraz ewaluację form wsparcia uczestników. W ramach tego Zadania zaplanowano zaprojektowanie Strategii monitoringu iewaluacji. W ramach ewaluacji projektu wykorzystywane są jako narzędzia ankiety oceniające poszczególne formy wsparcia przewidziane w projekcie – spotkania, warsztaty, konsultacje, szkolenia przewidziane dla BO i osób z otoczenia BO. Badania ewaluacyjne są prowadzone w pierwszym iostatnim dniu realizacji poszczególnych form wsparcia w miejscu ich realizacji. Dla każdej z form wsparcia przygotowane są osobne cząstkowe raporty ewaluacyjne. Powstaną 3 zbiorcze raporty ewaluacyjne - ex-ante, mid-term i ex-post. Monitoring uwzględnia podział projektu na poszczególne etapy i obejmuje monitorowanie postępu rzeczowego oraz finansowego projektu. Narzędziami monitoringu są dokumentacja projektu, sprawozdania z realizacji poszczególnych etapów projektu zgodnie z założonym harmonogramem oraz analiza budżetu projektu.