informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”: kolejna decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania - kierunki pomocy 1, 2, 3

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął drugą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

Grupa wniosków o znaczeniu strategicznym

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania kolejnych wniosków, tj. dotyczących organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych, zgłoszonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)” oraz typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”, do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.

Udzielone dofinansowania

W ramach drugiej decyzji Zarządu PFRON dofinansowanie uzyskało 40 wniosków na łączną kwotę 10 188 192,37 zł w paragrafie 2450, w kwocie zaproponowanej przez komisję konkursową, w tym:

  • 9 wniosków o znaczeniu strategicznym, zgłoszonych w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, zweryfikowanych pozytywnie merytorycznie,
  • 1 wniosek o znaczeniu strategicznym, zgłoszony w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, zweryfikowany pozytywnie merytorycznie,
  • 30 wniosków o znaczeniu strategicznym zgłoszonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, tj. dotyczących organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, zweryfikowanych pozytywnie merytorycznie.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie „Pokonamy bariery” (1/2020) wynosi 234 251 914,18 zł i dotyczy realizacji 441 wniosków zweryfikowanych pozytywnie merytorycznie, w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 160 312 osób niepełnosprawnych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” narastająco

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Liczba osób objętych wsparciem

Kierunek pomocy 1
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

28

31 122 670,78

8 338

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

6

2 548 586,00

41 295

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)

176

79 696 691,60

78 716

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

47

34 115 550,54

3 067

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)

(pozostałe wnioski)

49

36 139 826,54

5 600

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 4)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

50

36 921 379,09

6 873

Kierunek pomocy 3
(tylko wnioski o znaczeniu strategicznym)

85

13 707 209,63

16 423

Ogółem

441

234 251 914,18

160 312

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 1. 

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” – lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3), wnioski o znaczeniu strategicznym.

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym 

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla kierunków pomocy 1, 2, 3.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej. Informacja o udzieleniu kolejnego dofinansowania zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd PFRON.

Data publikacji: 2021-04-02
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań