informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”: trzecia decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania - kierunki pomocy 3, 4, 5 i 6

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął kolejną decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

Udzielone dofinansowania

W ramach trzeciej decyzji Zarządu PFRON dofinansowanie uzyskały 82 wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym, na łączną kwotę 16.489.282,05 zł (paragraf 2450), zaproponowaną przez komisję konkursową, w tym:

  • 22 wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, minimalna liczba punktów uprawniająca do dofinansowania: 53 pkt;
  • 32 wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, minimalna liczba punktów uprawniająca do dofinansowania: 50,5 pkt;
  • 23 wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, minimalna liczba punktów uprawniająca do dofinansowania: 54 pkt;
  • 5 wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, minimalna liczba punktów uprawniająca do dofinansowania: 49 pkt.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie „Pokonamy bariery” (1/2020) wynosi 250.741.196,23 zł i dotyczy realizacji 523 wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej, w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 172.147 osób niepełnosprawnych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” narastająco

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Liczba osób objętych wsparciem

Kierunek pomocy 1
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

28

31 122 670,78

8 338

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

6

2 548 586,00

41 295

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)

176

79 696 691,60

78 716

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

47

34 115 550,54

3 067

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)

(pozostałe wnioski)

49

36 139 826,54

5 600

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 4)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

50

36 921 379,09

6 873

Kierunek pomocy 3
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

85

13 707 209,63

16 423

Kierunek pomocy 3
(pozostałe wnioski)

22

3 207 207,32

8 803

Kierunek pomocy 4

32

7 313 247,41

0

Kierunek pomocy 5

23

3 107 061,10

0

Kierunek pomocy 6

5

2 861 766,22

3 032

Ogółem

523

250 741 196,23

172 147

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 4, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 4, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 5, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 5, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 6, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 6, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla kierunków pomocy 3, 4, 5 i 6.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na listach rezerwowych. Informacja o udzieleniu kolejnego dofinansowania zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd PFRON.

Decyzje w sprawie zlecenia realizacji zadań podejmowane są do wyczerpania limitu środków finansowych PFRON przewidzianego na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji w danym roku kalendarzowym.

Data publikacji: 2021-04-15
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań