informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”. Rekordowe dofinansowania w konkursie

W rezultacie zakończonej procedury konkursowej Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowań na realizację wszystkich, spełniających kryteria oceny merytorycznej wniosków, złożonych w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Ponad 254 mln zł na realizację 547 projektów

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Od 30 lat Fundusz inicjuje innowacyjne projekty i programy nakierowane na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są częścią systemu, nie jest to akcja, ale wieloletni program. (…) Jednym z głównych priorytetów jest zwiększenie możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami.” - powiedział 8 czerwca w Lublinie Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik.

„Nie ukrywam, że to dla nas źródło satysfakcji, iż możemy wspierać organizacje pozarządowe w tych programach. Zdajemy sobie sprawę, że są one najbliżej osób niepełnosprawnych. Coraz częściej są to też organizacje tworzone przez nich samych" - wyjaśnił prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Efektem powyższych działań jest rekordowa kwota udzielonych dofinansowań. W ramach czterech decyzji Zarządu PFRON dofinansowanie uzyskało 547 wniosków na łączną kwotę 254 526 812,59 zł, w tym 651 896,80 zł na wydatki inwestycyjne, zaproponowaną przez komisję konkursową. Jest to największa pula środków przeznaczona przez Fundusz na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w jednym konkursie.

Grupa wniosków o znaczeniu strategicznym

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną i wywołane przez nią skutki, Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania części wniosków złożonych w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym, związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19. Są wśród nich m.in. wnioski dotyczące świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej. Łączne PFRON dofinansował 218 wniosków o znaczeniu strategicznym na kwotę 119 413 540,92 zł.

Projekty realizowane będą przez 381 organizacji pozarządowych

Projekty realizowane będą na terenie całej Polski przez 381 organizacji pozarządowych, w tym przez 25 organizacji, które po raz pierwszy złożyły wnioski w konkursie ogłoszonym przez Fundusz.

Kwota 79 mln zł, stanowiąca 31% łącznej kwoty udzielonych dofinansowań, przeznaczona została na realizację 176 projektów dotyczących prowadzenia rehabilitacji w placówce (rehabilitacji ciągłej).

Przykłady dofinansowanych projektów:

Projekt pt. „PEŁNOSPRAWNI W MIŁOŚCI”, w którym przewidziano produkcję spotów reklamowych emitowanych w telewizji, radiu i internecie, ukierunkowanych na pokazanie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz ich partnerek, partnerów i rodzin. Jego celem jest obalanie mitów i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością ruchową żyją w szczęśliwych związkach, zakładają rodziny, a niepełnosprawność nie ma tu żadnego znaczenia i nie jest barierą w miłości.

Projekt pt. „SZKOŁA TEATRALNA 2021”. Realizacja autorskiego programu (wspartego elementami programu Państwowych Szkół Teatralnych) pierwszej w Polsce SZKOŁY TEATRALNEJ dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt pt. „Z MAPĄ PONAD BARIERY” dotyczący treningów z orientacji precyzyjnej. Zawodnicy poruszają się wyłącznie wzdłuż dróg lub ścieżek i odwiedzają oznaczone w terenie punkty podejmowania decyzji, używając mapy oraz korzystając z kompasu i wybierają, który z kilku (1-6) widocznych w terenie punktów kontrolnych jest tym znajdującym się w środku okręgu zaznaczonego na mapie i jednocześnie zdefiniowanym za pomocą piktogramów w specjalnej tabelce.

Kompleksowe wsparcie

W ramach konkursu planowana jest realizacja 547 projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczących:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” (28 projektów),
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” (330 projektów),
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” (116 projektów),
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” (37 projektów),
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” (30 projektów),
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” (6 projektów).

Ponad 37% dofinansowanych projektów, to projekty wieloletnie, realizowane w dwóch lub trzech okresach finansowania, maksymalnie do 31 marca 2024 r.

Wsparciem zostaną objęte co najmniej 175 252 osoby z niepełnosprawnościami. W ramach kierunków pomocy 4, 5 i 6 pomoc skierowana będzie jednocześnie do osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia (członków rodzin, opiekunów, kadry, wolontariuszy, instytucji).

Łącznie 415 mln zł dla organizacji pozarządowych w 2021 roku

W porównaniu z 2009 rokiem, w którym udzielono dofinansowań w pierwszym konkursie, wysokość środków finansowych przeznaczona przez Fundusz na realizację w 2021 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…) wzrosła dwuipółkrotnie.

W 2021 roku zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane będą na zlecenie Funduszu w ramach trzech konkursów:

  • nr 1/2020 „Pokonamy bariery”,
  • nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” (w trybie pozakonkursowym),
  • nr 1/2019 „Kierunek Aktywność” (w trybie pozakonkursowym),
  • a także w trybie realizacji wsparcia ukierunkowanego na łagodzenie skutków wywołanych pandemią, przewidzianym w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dzięki intensywnym i efektywnym działaniom w 2021 roku, Fundusz z powodzeniem realizuje swoją misję, wspierając i aktywizując na co dzień osoby z niepełnosprawnością oraz umożliwiając ich samorealizację w różnych sferach życia.

Więcej informacji

Na stronach internetowych organizacji pozarządowych oraz w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji wniosku, tj. we właściwym Oddziale lub w Biurze PFRON.

Data publikacji: 2021-06-11
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań