informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Pokonamy bariery”: czwarta decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął kolejną decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

W ramach czwartej decyzji Zarządu PFRON dofinansowanie uzyskały 24 wnioski na łączną kwotę 3.785.616,36 zł (paragraf 2450), zaproponowaną przez komisję konkursową, w tym:

  • 2 wnioski zaliczone do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym, zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, lista rankingowa 4) - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”;
  • 9 wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • 5 wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • 7 wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • 1 wniosek zgłoszony w kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”: lista rankingowa 4) projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie „Pokonamy bariery” (1/2020) wynosi 254.526.812,59 zł i dotyczy 547 wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej, w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 175 252 osób niepełnosprawnych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla kierunków pomocy 2, 3, 4, 5 i 6.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).
Data publikacji: 2021-06-02
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań