informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Samodzielni i skuteczni”

decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął kolejną decyzję w  sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2018 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania w łącznej wysokości 24.179.226,04 zł na realizację wniosków w kierunkach pomocy 1, 3, 4, 5, odpowiednio:

Łączna kwota udzielonych dotychczas dofinansowań w konkursie pn. „Samodzielni i skuteczni” (z uwzględnieniem decyzji podjętej w grudniu 2017 roku) wynosi 104.065.774,16 zł. Przyznane dofinansowania przekraczają kwotę alokacji na konkurs nr 4/2017 o 14.065.774,16 zł (16%), w tym na realizację wniosków w kierunku pomocy 2 o kwotę 7.056.620,07 zł (11,7%).  

W wyniku udzielonych dotychczas dofinansowań planowane jest objęcie wsparciem 86.074 osób niepełnosprawnych, w tym 10.105 dzieci i młodzieży.

PFRON informuje, że środki na realizację zadań zlecanych w planie finansowym PFRON na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości 247 mln zł, tj. na poziomie porównywalnym do roku 2017 i są to środki wyższe o 18% w stosunku do zaplanowanych na zadanie w 2016 roku.

Kolejna decyzja dotycząca udzielenia dofinansowania w konkursie, w szczególności w zakresie kierunku pomocy 2, będzie miała miejsce niezwłocznie po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na drugi okres realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursach organizowanych w latach 2016 i 2017. Na dofinansowanie kontynuacji tych projektów w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 151.839.398,00 zł.

 Listy rezerwowe:

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się „Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.
Data publikacji: 2018-03-08
Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska