informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Samodzielni i skuteczni”

decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w  sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2018 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania w łącznej wysokości 50.968.682,23 zł na realizację wniosków w kierunkach pomocy 2-6 (bez kierunku pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy), odpowiednio:

W ramach kierunku pomocy 6 dofinansowanie uzyskały wszystkie wnioski pozytywnie ocenione.

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowań do realizacji wniosków złożonych w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, zostanie podjęta po rozpatrzeniu odwołań.

Łączna kwota udzielonych dotychczas dofinansowań w konkursie pn. „Samodzielni i skuteczni” (z uwzględnieniem decyzji podjętej w grudniu 2017 r.) wynosi 79.905.548,12 zł.

W wyniku udzielonych dotychczas dofinansowań objętych wsparciem zostanie 68.888 osób niepełnosprawnych, w tym 8.304 dzieci i młodzieży.

PFRON informuje, że środki na realizację zadań zlecanych w planie finansowym PFRON na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości 247 mln zł, tj. na poziomie porównywalnym do roku 2017 i  są to środki wyższe o 18% w stosunku do zaplanowanych na zadanie w 2016 roku.

 

Kolejne decyzje dotyczące udzielenia dofinansowania w konkursie będą miały miejsce niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołań od wyników oceny merytorycznej.

Listy rezerwowe:

 

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się „Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.
Data publikacji: 2018-02-12
Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska