informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zmiana „Zasad wspierania realizacji zadań” (art. 36 ustawy o rehabilitacji) Przewiń do tłumaczenia na język migowy

PFRON informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu Funduszu wprowadzone zostały zmiany do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” obejmujące rezygnację ze stosowania, w ramach zawieranych umów o zlecenie realizacji zadań, z zabezpieczenia w postaci weksla in blanco.

Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

  1. „Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów”, opracowanych dla poszczególnych kierunków pomocy – wykreślony został zapis: „Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest złożenie przez Zleceniobiorcę (przez każdego ze Zleceniobiorców), przed przekazaniem środków PFRON, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową”;
  2. wzorów umów o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, opracowanych dla poszczególnych kierunków pomocy – w każdym wzorze umowy wykreślone zostały postanowienia odnoszące się do zabezpieczenia w formie weksla in blanco, jak również dostosowana została numeracja poszczególnych paragrafów (postanowienia dotyczące zabezpieczenia umowy zamieszczone były w odrębnym paragrafie umowy, wykreślenie tego paragrafu spowodowało konieczność zmiany numeracji).

Opisane powyżej zmiany mają zastosowanie do wniosków o zlecenie realizacji zadań składanych w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON od dnia 1 października 2017 roku.

Ponadto, uaktualnione zostały podstawy prawne: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ujednolicone „Zasady wspierania realizacji zadań” (uwzględniające wprowadzone zmiany) zamieszczone zostały na stronie internetowej PFRON, w zakładce dotyczącej konkursu „Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017).

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2017-12-19
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder