informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane – zmiana zasad realizacji i rozliczania umów (COVID–19)

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe zasady realizacji i rozliczania umów zawartych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uwzględniające zaistniałe trudności w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym (Zleceniobiorcom) w związku z wprowadzonym w marcu br. stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19.

Zmiany zasad

Zmiany zasad dotyczą umów o zlecenie realizacji zadań, w których planowana data zakończenia realizacji projektu lub planowana data zakończenia jednego z okresów finansowania projektu wieloletniego przypada na marzec 2020 r., zawartych w ramach konkursu:

 • pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018),
 • pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).

Informujemy, że w przypadku realizacji projektu lub okresu finansowania projektu wieloletniego, którego data zakończenia przypada na marzec 2020 r.:

 • Wydłużono do dnia 30 kwietnia 2020 r. termin zwrotu na rachunek bankowy PFRON części dofinansowania niewykorzystanej przez Zleceniobiorcę oraz odsetek powstałych na rachunku bankowym/rachunkach bankowych Zleceniobiorcy wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
 • Wprowadzono możliwość:
  1. Odstąpienia od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktycznej (tj. osiągniętej podczas realizacji projektu) wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, rezultatu).
  2. Zwolnienia Zleceniobiorcy z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu oraz dołączenia do sprawozdania z realizacji projektu raportu/sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
  3. Uznania przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych związanych z projektem) rozliczanych przez Zleceniobiorcę ryczałtem, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie.
  4. Uznania w rozliczeniu przekroczenia limitów kosztów kwalifikowalnych określonych dla poszczególnych kategorii kosztów w treści ogłoszenia danego konkursu, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie, z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu.
  5. Uznania kosztów personelu merytorycznego w sytuacji gdy łączna liczba godzin pracy rozliczana na podstawie budżetu projektu jest większa od faktycznej łącznej liczby godzin wsparcia o więcej niż 30%, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu. W przypadku pracy poszczególnych specjalistów ww. nadwyżka powyżej 30 % godzin może zostać wygenerowana wyłącznie w tych okresach, w których nie były realizowane formy wsparcia, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
  6. Uznania kosztów poniesionych na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jako koszty uzasadnione i kwalifikowalne.
  7. Uznania w rozliczeniu godzin wsparcia zrealizowanych w sposób zdalny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  8. Umożliwienia, w ramach środków przyznanych umową, realizacji części działań projektowych (w tym przeprowadzenia audytu zewnętrznego) zaplanowanych na marzec 2020 r., w terminie późniejszym – pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a PFRON. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych Zleceniobiorca składa do Funduszu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Decyzję w ww. zakresie (pkt 1-8) podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON na podstawie analizy przyczyn konieczności zmiany zasad realizacji oraz rozliczania umów w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz dokumentów przedstawionych przez Zleceniobiorcę.

Uwaga terminy!

Uzasadnienie konieczności zastosowania zmian zasad realizacji oraz rozliczania umów (o których mowa w pkt 1-7) Zleceniobiorca dołącza do końcowego sprawozdania z realizacji projektu/ okresu finansowania projektu wieloletniego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych (o którym mowa w pkt 8) Zleceniobiorca składa do Funduszu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zasady realizacji i rozliczania projektów/ okresów finansowania projektów wieloletnich w ramach ww. konkursów oraz konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), których termin rozpoczęcia przypada w 2020 r., zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.

Data publikacji: 2020-04-02
Departament Wsparcia Zarządu
Autor: Wydział ds. Komunikacji