informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację w 2019 roku projektu pn. „Rehabilitacja dla lepszego życia” przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych z siedzibą w Darłowie, na podstawie wniosku nr 472170 złożonego w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosku nr 472170, zgłoszonego w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, Zarząd PFRON udzielił dofinansowania w wysokości 90% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100% kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne).

Łączna kwota udzielonych dofinansowań wynosi obecnie 210 150 458,00 zł i dotyczy realizacji 573 wniosków ocenionych pozytywnie.

Kierunek pomocy,

lista rankingowa

Liczba wniosków dofinansowanych

narastająco

Minimalna liczba punktów

Dofinansowanie

narastająco

Kierunek 1

29

52

16 886 418,00

Kierunek 2, lista 1)

224

43

89 075 156,00

Kierunek 2, lista 2)

31

46,5

13 137 835,00

Kierunek 2, lista 3)

14

48

4 919 060,00

Kierunek 2, lista 4)

33

38,5

17 953 495,00

Kierunek 2, lista 5)

39

48,5

20 529 579,00

Kierunek 2, lista 6)

53

39,5

29 195 997,00

Kierunek 3

93

51

10 256 229,00

Kierunek 4

19

49

1 805 886,00

Kierunek 5

31

51

3 170 748,00

Kierunek 6

7

46,5

3 220 055,00

Razem (narastająco)

573

 

210 150 458,00

 

W ramach realizacji 573 projektów dofinansowanych ze środków PFRON planowane jest objęcie wsparciem 150 615 osób niepełnosprawnych. W przypadku umów wieloletnich wsparcie osób niepełnosprawnych dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 1 dla kierunku pomocy 2 - „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”:

 

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcy zapoznanie się z oceną wniosku przeprowadzoną przez komisję konkursową oraz pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”. 

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

 

 

Data publikacji: 2019-07-30
Departament ds. Programów
Autor: Beata Laskowska