informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – zakończenie oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań zgłoszonych w kierunkach pomocy 1, 3, 4, 5, 6.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – zakończenie oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań zgłoszonych w kierunkach pomocy 1, 3, 4, 5, 6.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w następujących kierunkach pomocy:

  • kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy;
  • kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia;
  • kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji;
  • kierunek pomocy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych;
  • kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

 

Wyniki oceny merytorycznej

Kierunek pomocy 1

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie,

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie.

Kierunek pomocy 3

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie,

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie.

Kierunek pomocy 4

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie,

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie.

Kierunek pomocy 5

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie,

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie.

Kierunek pomocy 6

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie.

 W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Opublikowane listy rankingowe wniosków pozytywnie ocenionych zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Odwołania od wyników oceny merytorycznej

Zgodnie z zapisami, o których mowa „Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów” w poszczególnych kierunkach pomocy, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może również złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 4 lutego 2019 r.: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: Zadania zlecane - „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON lub drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 4 lutego 2019 r.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

 

 

 

 

Data publikacji: 2019-01-28
-