informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeżeli spełniasz warunki ubiegania się o refundację składek, w celu jej otrzymania zarejestruj się w PFRON. Jak to zrobić?

Objaśnienia do formularza INF-O-PdR

Kiedy muszę uzupełniać formularz INF-O-PdR?

Refundacji składek ZUS udzielamy jako pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dlatego wraz z wnioskiem Wn-U-G, w określonych sytuacjach, musisz do nas wysłać formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR. Rodzaj dokumentu zależy od tego, w jakim sektorze prowadzisz działalność.

Jeśli prowadzisz działalność w sektorach innych niż rolnictwo i rybołówstwo, to składasz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-PdM. Więcej informacji o tym formularzu znajdziesz w tym miejscu.

Jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie lub rybołówstwie i w związku z tą działalnością ubiegasz się o pomoc, to składasz formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PdR. Formularz INF-O-PdR składasz jeden raz w roku. Formularz ten wyślij wraz z pierwszym składanym – w danym roku kalendarzowym – wnioskiem Wn-U-G. Liczy się data nadania wniosku. Formularz INF-O-PdR musisz również załączyć do wniosku Wn-U-G, gdy Twoje dane, które wykazałeś w ostatnim złożonym dokumencie uległy zmianie. Nie wysyłaj formularza INF-O-PdR bez wniosku Wn-U-G.

Jak uzupełnić formularz INF-O-PdR (Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)?

Formularz INF-O-PdR wypełnij wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W punkcie 1 i 2 podaj Twoje dane, jako osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Dane te muszą być zgodne z danymi z wniosku Wn-U-G, do którego dodajesz INF-O-PdR, czyli:

  • Twoje imię i nazwisko w pozycji 1 w INF-O-PdR muszą być zgodne z Twoim imieniem i nazwiskiem wykazanym w pozycji 10 i 11 we wniosku Wn-U-G,
  • adres Twojego miejsca zamieszkania w pozycji 2 w INF-O-PdR musi być zgodny z adresem wykazanym w pozycjach od 20 do 25 we wniosku Wn-U-G.

W punkcie 3 deklarujesz czy prowadzisz działalność gospodarczą, w związku z którą ubiegasz się o pomoc - w rolnictwie czy w rybołówstwie. Zakreśl wyłącznie jedną z dwóch rodzajów działalności.

W punkcie 4 wskazujesz, czy otrzymałeś pomoc z innych źródeł do składek ZUS, o których refundację ubiegasz się w PFRON.

Jeżeli otrzymałeś pomoc publiczną do składek na ubezpieczenia społeczne ze źródeł innych niż Fundusz, wykaż otrzymaną kwotę w składanym wniosku Wn-U-G (pozycja 46) oraz w tabeli (punkt 4) formularza INF-O-PdR.

Jeśli otrzymałeś pomoc publiczną do składek, o których refundację ubiegasz się z Funduszu, w składanym formularzu wykaż dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.

  • dzień udzielenia pomocy (wynikający z decyzji lub umowy),
  • podstawę prawną pomocy (tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy),
  • wartość pomocy (wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie),
  • formę pomocy (forma otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub części, inne),
  • przeznaczenie pomocy (wskaż, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie czy działalności bieżącej).

Jeśli nie otrzymałeś pomocy publicznej do składek na ubezpieczenia społeczne, o których refundację ubiegasz się z Funduszu, pozostaw tabelę w punkcie 4 niewypełnioną.

Poniżej punktu 4 wskaż dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

  • imię i nazwisko;
  • data i podpis.

Formularz INF-O-PdR musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę odpowiednim pełnomocnictwem, dostarczonym do Funduszu.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą i formularz INF-O-PdR podpisujesz we własnym imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko i złóż podpis.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą i formularz INF-O-PdR podpisujesz w jej imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko, jako pełnomocnika i złóż podpis.