informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania nowego wzoru wniosku Wn-U-G, który obowiązuje od 1.09.2022 r.

Nowy wzór wniosku Wn-U-G stosuj od 1 września 2022 r.:

 • do wniosków zwykłych składanych za okresy od stycznia 2022 r.
 • do wniosków korygujących za okresy od stycznia 2009 r., jeżeli będziesz składał korektę z własnej inicjatywy lub na wezwanie Funduszu.

Stary wzór wniosku Wn-U-G stosuj:

 • do 31.08.2022 r. do wniosków zwykłych i korygujących za okresy od stycznia 2009 r.
 • od 1.09.2022 r. wyłącznie do wniosków zwykłych za okresy od stycznia 2009 do grudnia 2021 r. włącznie (może to mieć miejsce w sytuacji, gdy występujesz obecnie o refundację składek za jakiś miesiąc z okresu od stycznia 2009 r. do grudnia 2021 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składania tego wniosku).

Przykłady:

 • Wniosek Wn-U-G za lipiec 2022 r. – złóż na nowym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć wniosek za ten okres we wrześniu 2022 r.,
 • Wniosek Wn-U-G za sierpień 2022 r. – złóż na nowym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć wniosek za ten okres we wrześniu 2022 r. lub później,
 • Wniosek Wn-U-G za luty 2022 r. – złóż na nowym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć wniosek za ten okres we wrześniu 2022 r. lub później (może to mieć miejsce w sytuacji, gdy występujesz obecnie o refundację składek za luty 2022 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składania tego wniosku),
 • Korektę wniosku za luty 2022 r. złóż na nowym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć korektę wniosku za ten okres we wrześniu 2022 r. lub później,
 • Korektę wniosku za listopad 2021 r. złóż na nowym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć korektę wniosku za ten okres we wrześniu 2022 r. lub później,
 • Wniosek Wn-U-G za listopad 2021 r. – złóż na starym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć wniosek za ten okres we wrześniu 2022 r. lub później wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składania tego wniosku;
 • Wniosek Wn-U-G za lipiec 2022 r. – złóż na starym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć wniosek za ten okres w sierpniu 2022 r.,
 • Wniosek Wn-U-G za sierpień 2022 r. – złóż na starym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć wniosek za ten okres w sierpniu 2022 r. Wniosek Wn-U-G możesz złożyć po opłaceniu składek, ale nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, którego wniosek dotyczy, np. wniosek Wn-U-G o wypłatę refundacji za sierpień 2022 r. możesz złożyć najwcześniej 31 sierpnia 2022 r. Możesz złożyć wniosek przed upływem okresu sprawozdawczego tylko w sytuacji, gdy dotyczy on okresu do dnia złożenia wniosku, a składki za ten okres zostały opłacone, np. gdy zaprzestałeś wykonywania działalności gospodarczej 12 sierpnia 2022 r. i złożyłeś za ten miesiąc wniosek w dniu 12 sierpnia 2022 r. wskazując w poz. 40 i 41 wartość 12 (z uwzględnieniem tożsamej liczby dni w danym stopniu niepełnosprawności wykazywanym w pozycjach od 42 do 44).
 • Korektę wniosku za luty 2022 r. złóż na starym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć korektę wniosku za ten okres w sierpniu 2022 r.,
 • Korektę wniosku za listopad 2021 r. złóż na starym wzorze wniosku Wn-U-G, jeżeli chcesz złożyć korektę wniosku za ten okres w sierpniu 2022 r.

Pamiętaj, w każdym przypadku składki za dany miesiąc musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Wniosek Wn-U-G ma trzy strony, z czego dwie ostatnie strony zawierają objaśnienia. Uwzględniaj je przy uzupełnianiu wniosku, natomiast do PFRON wyślij tylko pierwszą stronę, kończącą się podpisem. Numery pozycji we wniosku znajdują się na dole po prawej stronie nazwy pozycji, natomiast numery objaśnień (jeżeli dana pozycja zawiera objaśnienie) znajdują się na górze po prawej stronie nazwy pozycji. Wniosek zawiera domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu pierwszej strony. Kod oznacza m.in. rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację. Wniosek Wn-U-G wypełnij wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami czarnym, niebieskim lub innym kontrastowym kolorem.

Pamiętaj, że wniosek musi być  uzupełniony w wymaganym objaśnieniami zakresie oraz podpisany przez Ciebie lub Twojego pełnomocnika.

Wniosek nie zawsze musi być uzupełniony w całości. Poniżej wskazujemy, kiedy należy uzupełniać poszczególne pozycje wniosku.

 1. Pozycje od 1 do 3, od 5 do 12, pozycje 38, 39 oraz pozycje od 41 do 46 i 53 – musisz wypełnić w każdym wniosku.
 2. Pozycję 4 musisz wypełnić w każdym wniosku, a jeżeli jej nie uzupełnisz, to dla nas będzie to oznaczać, że składki w ZUS masz zapłacić za okresy od stycznia 2022 r. do 20 dnia miesiąca kolejnego po okresie, za który ubiegasz się o refundację. Jeśli korygujesz wnioski za okres do grudnia 2021 r. musisz wypełnić pozycję 4 właściwym kodem.
 3. Pozycję 40 musisz wypełnić w każdym wniosku, a jeżeli jej nie uzupełnisz, to dla nas będzie to oznaczać, że prowadziłeś działalność gospodarczą cały miesiąc.
 4. Pozycję 47 musisz wypełniać w każdym wniosku, a jeżeli jej nie uzupełnisz, to dla nas będzie to oznaczać, że nie otrzymałeś w ogóle pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub otrzymałeś tę pomoc wyłącznie z PFRON.
 5. Pozycje 18, 48, 50, 51, 52 wypełnij, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Obowiązek ich uzupełniania lub możliwość pozostawienia nie uzupełnionych został opisany w objaśnieniach do wniosku oraz w dalszych pytaniach i odpowiedziach
 6. Pozycji 14–17, 19–37 i 49 nie musisz uzupełniać w każdym wniosku. Wypełniasz je, gdy:
 • składasz wniosek zgłoszeniowy lub
 • składasz pierwszy wniosek Wn-U-G na nowym wzorze, który obowiązuje od 1.09.2022 r. – za okres nie wcześniejszy niż styczeń 2022 r., lub
 • zmieniasz dane wykazane w tych pozycjach.

Jeśli Twój wcześniejszy wniosek Wn-U-G złożony na nowym wzorze został rozpatrzony przez PFRON pozytywnie, a Ty nie zmieniasz danych - o których mowa w tych pozycjach - nie musisz ich wypełniać w kolejnych wnioskach.

 1. Pozycji 13 nie musisz uzupełniać. Jeśli nie wypełnisz tego pola, to dla nas będzie to oznaczać, że kod Twojej formy prawnej to 2.

Szczegółowe informacje w zakresie uzupełniania wniosku znajdziesz w dalszych pytaniach i odpowiedziach na nie.

Pamiętaj! Pierwszy wniosek Wn-U-G za okres od stycznia 2022 r., który będziesz składać po 31 sierpnia 2022 r. na nowym wzorze, musi mieć uzupełnione wszystkie pozycje. Dlatego wypełnij także pozycje, które zawierają formy prawne, formę własności, wielkość, PKD, nazwę, dane adresowe (w tym adres korespondencyjny) i numer rachunku bankowego. Szczególną uwagę zwróć na wypełnienie danych adresowych, jak też danych kontaktowych: adres e-mail i telefon. Chcemy zaktualizować te dane, aby mieć z Tobą kontakt. Wymaga tego także przypis do druku.  Uzupełnianie tych pozycji nie jest obowiązkowe dopiero w kolejnych wnioskach składanych na nowym wzorze, jeżeli pierwszy wniosek na nowym wzorze za okresy z 2022 r. został zweryfikowany poprawnie, a dane w nim wykazane nie uległy zmianie.

Ten zakres informacji aktualnie wykazujesz w dwóch pozycjach. W pozycji 1 wskaż, czy składasz wniosek ‘zwykły’, czy ‘korygujący’. Natomiast w pozycji 6 wskaż, czy wniosek jest wnioskiem ‘zgłoszeniowym’. W obu pozycjach wstaw znak X w odpowiednim polu.

Pamiętaj, że tylko pierwszy wniosek Wn-U-G składany do PFRON jest wnioskiem zgłoszeniowym. Na jego podstawie nadajemy Ci numer PFRON. Ponadto pierwszy wniosek za dany miesiąc jest wnioskiem ‘zwykłym’, a jeśli chcesz go skorygować, składasz wniosek ‘korygujący’.

Okresem sprawozdawczym jest okres prowadzenia działalności gospodarczej, za który ubiegasz się o refundację. Okres sprawozdawczy wskazujesz w pozycji 2. Wpisz w niej rok i miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, za który składasz wniosek.

W pozycji 4 wpisz kod dotyczący terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne:

1 – jeżeli masz obowiązek w ZUS opłacać składki do 10 dnia każdego miesiąca (w przypadku składania wniosku za okres nie późniejszy niż grudzień 2021 r.) lub do 20. dnia każdego miesiąca (w przypadku wniosku składanego za okres nie wcześniejszy niż styczeń 2022 r.) albo

2 – jeżeli masz obowiązek w ZUS opłacać składki do 15. dnia każdego miesiąca.

We wnioskach za okresy od stycznia 2022 r. niewypełnienie pozycji  4 oznacza, że kod terminu płatności składek jest równy 1.

W pozycji 5 wpisz datę opłacenia składek w formacie rok-miesiąc-dzień za okres wykazany w pozycji 2. W przypadku opłaty bezgotówkowej wpisz dzień obciążenia rachunku bankowego, a w przypadku opłaty gotówkowej wskaż datę wpłaty należności w placówce pocztowej lub innej placówce uprawnionej do poboru opłat.

Gdy składasz korektę zerującą, czyli w poz. 38 i 39 wpisujesz wartość 0, to pozycja 5 może pozostać pusta.

Data opłacenia składek w pozycji 5 nie może być późniejsza niż dzień złożenia lub wysłania wniosku. Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalną i rentową), pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Ponadto refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Tak, podaj wszystkie informacje identyfikujące Twoją działalność i Ciebie, jako osobę wnioskującą o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

W pozycji 7 wpisz numer PFRON, jeżeli został Tobie nadany przed dniem złożenia wniosku Wn-U-G.

W pozycji 8 wpisz numer identyfikacji podatkowej.

W pozycji 9 wpisz numer REGON, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 9 po dziewiątej cyfrze wpisz pięć zer.

W pozycjach: 10 i 11 wpisz Twoje nazwisko i imię.

W pozycji 12 wpisz numer PESEL.

W pozycji 13 wpisz kod formy prawnej Twojej działalności gospodarczej.

Wskaż odpowiedni kod:

1A – przedsiębiorstwo państwowe,

1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,

1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej,

1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

2 – wnioskodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

Jeżeli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna wpisz kod 2.

Jeżeli nie uzupełnisz pozycji 13, to będzie to dla nas równoznaczne z wpisaniem kodu 2.

W pozycji 14 podaj kod szczególnej formy prawnej, określony w przepisach dotyczących sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej. W przypadku, gdy prowadzisz działalność jako osoba fizyczna wpisz kod 099.

Wszystkie kody szczególnej formy prawnej znajdziesz poniżej.

 1. spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
 2. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 3. uczelnie (kod 044),
 4. fundacje rodzinne (kod 048),
 5. fundusze (kod 049),
 6. Kościół Katolicki (kod 050),
 7. inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051),
 8. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),
 9. stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),
 10. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),
 11. partie polityczne (kod 070),
 12. samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),
 13. przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),
 14. wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),
 15. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099),
 16. proste spółki akcyjne (kod 113),
 17. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114),
 18. spółki partnerskie (kod 115),
 19. spółki akcyjne (kod 116),
 20. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
 21. spółki jawne (kod 118),
 22. spółki komandytowe (kod 120),
 23. spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
 24. spółki europejskie (kod 122),
 25. przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
 26. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126),
 27. instytucje gospodarki budżetowej (kod 132),
 28. związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133),
 29. towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134),
 30. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135),
 31. główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń (kod 136),
 32. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137),
 33. ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138),
 34. spółdzielnie (kod 140),
 35. jednostki badawczo- rozwojowe (kod 141),
 36. spółdzielnie europejskie (kod 142),
 37. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143),
 38. związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145),
 39. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146),
 40. cechy rzemieślnicze (kod 147),
 41. fundacje (kod 148),
 42. izby rzemieślnicze (kod 152),
 43. Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154),
 44. stowarzyszenia (kod 155),
 45. związki stowarzyszeń (kod 156),
 46. stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157),
 47. związki sportowe (kod 158),
 48. polskie związki sportowe (kod 159),
 49. inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160),
 50. kolumny transportu sanitarnego (kod 161),
 51. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162),
 52. zrzeszenia handlu i usług (kod 163),
 53. zrzeszenia transportu (kod 164),
 54. instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Lukasiewicz (kod 165),
 55. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166),
 56. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167),
 57. inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168),
 58. izby gospodarcze (kod 169),
 59. przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171),
 60. związki zawodowe (kod 172),
 61. związki pracodawców (kod 174),
 62. federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175),
 63. kółka rolnicze (kod 177),
 64. rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178),
 65. oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179),
 66. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180),
 67. stowarzyszenia ogrodowe (kod 181),
 68. związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182),
 69. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183),
 70. jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod184),
 71. przedszkola publiczne (kod 381),
 72. przedszkola niepubliczne (kod 382),
 73. publiczne szkoły podstawowe (kod 383),
 74. publiczne gimnazja (kod 384),
 75. publiczne szkoły ponadpodstawowe (kod 385),
 76. publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386),
 77. publiczne szkoły artystyczne (kod 387),
 78. niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388),
 79. niepubliczne gimnazja (kod 389),
 80. niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (kod 390),
 81. niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391),
 82. niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),
 83. publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),
 84. niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),
 85. inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),
 86. inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),
 87. publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),
 88. niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),
 89. organy władzy, administracji rządowej (kod 401),
 90. organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),
 91. wspólnoty samorządowe (kod 403),
 92. sądy i trybunały (kod 406),
 93. Skarb Państwa (kod 409),
 94. państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),
 95. gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),
 96. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),
 97. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),
 98. związki metropolitalne (kod 432),
 99. jednostki organizacyjne związków metropolitalnych (kod 433),
 100. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (kod 439),
 101. bez szczególnej formy prawnej (kod 999).

W pozycji 15 określ formę własności na podstawie procentowego udziału własności, zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wskaż odpowiedni kod:

 1. Skarbu Państwa,
 2. państwowych osób prawnych,
 3. jednostek samorządu terytorialnego,
 4. krajowych osób fizycznych,
 5. pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
 6. osób zagranicznych.

Jeżeli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna wpisz kod 4, co oznacza własność krajowych osób fizycznych.

W pozycji 16 podaj odpowiedni kod, który określa Twoją wielkość – jako przedsiębiorcy – obowiązującą w okresie, za który składasz wniosek. Wielkość przedsiębiorcy określasz zgodnie z unijną definicją mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest ona zależna od liczby zatrudnionych pracowników i rocznych obrotów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych. Wpisz:

 • kod 0 - mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:
 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
 • kod 1 - małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które:
 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
 • kod 2 - średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które:
 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, wpisz kod 0 — mikroprzedsiębiorca.

W pozycji 17 podaj tę klasę działalności, w związku z którą ubiegasz się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. Kody PKD znajdziesz w tym miejscu.

Pozycję 18 uzupełnij, jeżeli Twój NIP, jako osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą różni się od NIP płatnika w ZUS Twoich składek, podlegających refundacji. Jeśli zostawisz poz. 18 pustą oznacza to, że opłacasz składki w ZUS pod Twoim NIP (poz. 18 = poz. 8). Jeśli więc samodzielnie opłacasz swoje składki w ZUS, jako osoba fizyczna, nie wypełniaj pozycji 18.

W pozycji 19 wpisz pełną nazwę albo imię i nazwisko płatnika Twoich składek, którego NIP wykazałeś w poz. 18. Jeżeli poz. 18 jest pusta lub taka sama jak poz. 8, wpisz nazwę Twojej działalności, w związku z którą ubiegasz się o refundację składek. Nazwa musi być zgodna z danymi wykazanymi w CEIDG lub KRS.

Podsumowując:

 • wypełnij tylko pozycję 19 nazwą Twojej działalności gospodarczej, jeżeli jesteś zarejestrowany w ZUS pod własnym numerem NIP, który wykazałeś w poz. 8,
 • wypełnij pozycje 18 i 19 danymi płatnika składek, jeżeli Ty nie jesteś zgłoszony do ZUS jako płatnik składek, wykazanych w poz. 38 i 39, w związku z którymi ubiegasz się o refundację.

W pozycjach od 20 do 25 wpisz Twój adres. Powinien to być adres, pod którym wykonujesz działalność gospodarczą. Jeżeli adres nie zawiera nazwy ulicy czy numeru lokalu nie wypełniaj pól 20 czy 22. Uzupełnij jednak pozostałe.

W pozycji 26 wpisz dziewięciocyfrowy numer telefonu do Ciebie, jeżeli chcesz, aby pracownik Funduszu w razie potrzeby mógł do Ciebie zadzwonić.

W pozycji 27 wpisz Twój adres e-mail, jeżeli korzystasz z poczty elektronicznej.

W pozycji 28 wpisz pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na której obszarze masz siedzibę lub ostatnie miejsce zamieszkania. Uwzględnij identyfikator gminy, do której należy Twój adres wykazany w poz. 20-25. Wszystkie identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju znajdziesz w tym miejscu.

Pozycje 29–37 wypełnij tylko, jeżeli adres, na który PFRON ma kierować korespondencję w związku z refundacją Twoich składek, jest inny niż adres wykazany w bloku ‘Adres wnioskodawcy’.

 • Jeżeli korespondencja ma być kierowana na Twój adres korespondencyjny, w pozycji 29 wpisz Twoje imię i nazwisko. Natomiast w poz. 30-37 wpisz Twój adres korespondencyjny i dane kontaktowe. W poz. 36 wpisz dziewięciocyfrowy Twój numer telefonu, a w poz. 37 adres email, jeżeli korzystasz z poczty elektronicznej. Jeżeli Twój adres korespondencyjny nie zawiera nazwy ulicy czy numeru lokalu nie wypełniaj pól 30 czy 32. Uzupełnij jednak pozostałe.
 • Jeżeli udzieliłeś pełnomocnictwa obejmującego m.in. składanie wniosku Wn-U-G, to PFRON może kierować korespondencję przeznaczoną dla Ciebie na adres pełnomocnika. W takiej sytuacji w poz. 29 wpisz imię i nazwisko pełnomocnika, natomiast w poz. 30-37 adres do korespondencji i dane kontaktowe pełnomocnika. W poz. 36 wpisz dziewięciocyfrowy numer telefonu do pełnomocnika, natomiast w poz. 37 adres email pełnomocnika, jeżeli korzysta z poczty elektronicznej. Jeżeli pełnomocnik funkcjonuje w ramach jednostki organizacyjnej, to wpisz w poz. 29 imię i nazwisko pełnomocnika oraz pełną nazwę tej jednostki. Jednocześnie wraz z wnioskiem lub przed złożeniem wniosku przekaż do PFRON odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku zmiany pełnomocnika złóż równocześnie z nowym pełnomocnictwem zawiadomienie o odwołaniu poprzedniego pełnomocnictwa. Wykaż także w poz. 29-37 na kolejno składanym wniosku dane nowego pełnomocnika, jeżeli chcesz, aby korespondencja była kierowana na jego adres.

Uwaga! Nie wypełniaj pozycji 29-37, jeżeli chcesz, aby korespondencja związana z refundacją  składek była wysyłana na adres wykazany w pozycjach od 20 do 25.

Refundacji podlega tylko składka emerytalna i rentowa. Muszą to być składki obowiązkowe w ZUS, a nie dobrowolne.

W pozycji 38 wpisz kwotę obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne – opłaconej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – za okres, za który składasz wniosek.

W pozycji 39 wpisz kwotę obowiązkowej składki na ubezpieczenie rentowe – opłaconej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – za okres, za który składasz wniosek.

Składki wykazane w poz. 38 i poz. 39 zapłać w terminie lub z uchybieniem terminu – określonego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – nieprzekraczającym 14 dni. Poza tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za okres, za który składasz wniosek – musisz opłacić nie później niż w dniu złożenia wniosku za ten okres.

W pozycji 40 wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie z poz. 2 wniosku, w których prowadziłeś działalność gospodarczą. Pozostawienie poz. 40 pustej będzie dla nas oznaczać, że prowadziłeś działalność gospodarczą przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

W pozycji 41 wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie z poz. 2 wniosku, w których prowadziłeś działalność gospodarczą i jednocześnie Twoja niepełnosprawność w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…) była potwierdzona ważnym orzeczeniem. Dodatkowo w pozycjach od 42 do 44 wskaż odpowiednią liczbę dni kalendarzowych w danym stopniu niepełnosprawności.

Przykład:

Jeżeli posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności przez cały sierpień 2022 r. i prowadzisz działalność gospodarczą przez cały sierpień 2022 r., to wpisz ‘31’ w poz. 40, 41 i 43, natomiast pozycje 42 i 44 pozostaw puste. Składki na ubezpieczenia społeczne są refundowane wyłącznie za okres, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, a jednocześnie masz udokumentowaną niepełnosprawność. Refundacja składki emerytalnej i rentowej jest wyliczana odpowiednio do liczby dni zawartej w pozycji 41 z uwzględnieniem informacji określanych w pozycji od 42 do 44.

Jeśli w danym miesiącu przebywasz na zasiłku chorobowym i dlatego płacisz składki na ubezpieczenia społeczne w mniejszej wysokości, w poz. 38 i 39 wpisz pomniejszone, faktycznie opłacone składki, które zapłaciłeś najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Natomiast w poz. 40 i 41 wpisz pełną liczbę dni miesiąca, za który składasz wniosek

W pozycji 45 wskaż, czy otrzymałeś pomoc publiczną, pomoc de minimis lub inne wsparcie ze środków publicznych dotyczące składek z poz. 38 lub 39. Zaznacz pole ‘Tak’ lub ‘Nie’.

Gdy zaznaczysz w pozycji 45 odpowiedź ‘Nie’, to w pozycji 46 wpisz 0 lub pozostaw ją nieuzupełnioną.

Gdy zaznaczysz w pozycji 45 odpowiedź ‘Tak’, to w pozycji 46 wpisz kwotę pomocy otrzymanej z innych źródeł do składek z poz. 38 lub 39 za okres, którego dotyczy wniosek. Dane wykazywane w poz. 46 podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do 9, to stosuj zaokrąglenie w górę, a gdy jest mniejsza niż 5, to pierwszą i drugą cyfrę po przecinku pozostaw bez zmian.

Wypełnienie poz. 46 kwotą wyższą niż 0 oznacza, że kwota do wypłaty wykazana w pozycji 48 będzie niższa o wykazaną w tej pozycji wartość. Nie można bowiem dwa razy finansować ze środków publicznych tych samych składek. Jeśli w pozycji 46 we wniosku Wn-U-G wykażesz wartość wyższą niż 0, musisz wypełnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 • punkt 4 i pozostałe wymagane pozycje w Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR) lub
 • część D i pozostałe wymagane pozycje w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).

W pozycji 47 wskaż, czy otrzymałeś pomoc de minimis. Wybierz tylko jedną właściwą odpowiedź albo zostaw pole puste. Wybranie w poz. 47 odpowiedzi ‘Nie’ lub ‘Tak, tylko z PFRON’ albo niewypełnienie poz. 47 oznacza, że:

 • nie otrzymałeś pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury albo
 • otrzymałeś pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury wyłącznie z PFRON.

Jeśli wybierzesz odpowiedź ‘Tak, tylko inną niż z PFRON lub również inną niż z PFRON’ załącz do Wn-U-G kopie zaświadczeń (lub oświadczenie) o uzyskanej pomocy de minimis innej niż udzielona przez PFRON. Każde zaświadczenie lub oświadczenie załączasz jednokrotnie. Załączone oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis powinno zawierać podstawowe dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.:

 • dane organu udzielającego pomocy (nazwa, adres, NIP),
 • dane beneficjenta pomocy, czyli Twoje dane (nazwa, adres, NIP),
 • wysokość pomocy (także w przeliczeniu na euro),
 • dzień udzielenia pomocy,
 • podstawę prawną udzielenia pomocy oraz okres, za który pomoc została udzielona,
 • sektor, w związku z którym pomoc została udzielona.

Pomoc de minimis

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne wg prawa unijnego, jest udzielana jako pomoc de minimis.

Pomocy tej nie możemy Tobie wypłacić, jeśli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Ciebie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat, spowodowałaby przekroczenie kwoty:

 • 200 tys. euro, gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze ogólnym, ale inną niż w sektorze transportu drogowego towarów,
 • 100 tys. euro, gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.

Jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rybołówstwie, pomoc nie może być Tobie wypłacona, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 30 tys. euro,
 • skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa określonej dla RP.

Jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc nie może być Tobie wypłacona, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 20 tys. euro,
 • maksymalnej skumulowanej kwoty dla sektora produkcji rolnej określonej dla RP.

Dlatego, jeżeli otrzymasz pomoc de minimis (lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – inną niż udzieloną przez PFRON, to musisz przekazać Funduszowi zaświadczenia o udzielonej pomocy celem monitorowania wysokości tej pomocy. Monitorujemy limit na podstawie danych z bieżącego roku oraz dwóch lat wstecz. Dlatego powinieneś nam dostarczyć zaświadczenia od innych instytucji o udzielonej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze rolnym, rybołówstwa i akwakultury z tego okresu.

Pozycji 48 możesz nie wypełniać. Wówczas Fundusz ustali należną Tobie kwotę refundacji w oparciu o dane wykazane w pozycjach od 38 do 46.

Jeżeli chcesz uzupełnić poz. 48, to wpisz w niej kwotę refundacji, o którą ubiegasz się składając ten wniosek, wyliczoną wg wzoru określonego w objaśnieniu numer 29 do wniosku Wn-U-G. Dane wykazywane w poz. 48 podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do 9, to stosuj zaokrąglenie w górę, a gdy jest mniejsza niż 5, to pierwszą i drugą cyfrę po przecinku pozostaw bez zmian.

Wzór wyliczania kwoty refundacji składek za okresy do maja 2011 r. włącznie.

poz. 48 = ((poz. 38 + poz. 39) x poz. 41 / poz. 40) – poz. 46

Wzór wyliczania kwoty refundacji składek za okresy od czerwca 2011 r. włącznie.

poz. 48 = ((poz. 38 + poz. 39) x (poz. 42 x 1 + poz. 43 x 0,6 + poz. 44 x 0,3) / poz. 40) – poz. 46

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne może być Tobie wypłacona wyłącznie w formie przelewu. Dlatego w pozycji 49 wskaż Twój numer rachunku bankowego. Wpisz 26 cyfr. Numeru rachunku bankowego nie musisz podawać w każdym wniosku. Jeżeli numer rachunku bankowego podany w pierwszym wniosku nie zmienia się, a pierwszy wniosek został zweryfikowany poprawnie, to pozycję 49 w kolejnych wnioskach możesz pozostawiać pustą. Wypełnij jednak numer rachunku bankowego w pierwszym wniosku Wn-U-G, składanym w nowej wersji, od 1 września 2022 r.

Wniosek Wn-U-G możesz składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (z wyjątkiem wniosku zgłoszeniowego). Do składania wniosków Wn-U-G w formie elektronicznej potrzebne są: identyfikator (login) i hasło dostępu do udostępnionego przez PFRON Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej SODiR). W ostatniej części wniosku Wn-U-G złóż odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

W pozycji 50 wstaw w odpowiednim polu znak X lub nie wypełniaj tego pola, gdy masz już hasło i login do SODiR. Jeśli nie masz hasła i loginu do SODiR, otrzymasz te dane od PFRON w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego z zaznaczoną odpowiedzią ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’. Możesz je uzyskać bez względu na to, czy wniosek ten jest wnioskiem zgłoszeniowym, czy składanym za późniejsze okresy sprawozdawcze. Jeśli nie wypełnisz poz. 50 będzie to dla nas oznaczać, że ‘Nie prosisz o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’. Zaznaczenie tej odpowiedzi nie odbiera Tobie możliwości późniejszego otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Zwróć szczególną uwagę na to pole i wypełnij je z dużą starannością. Nie proś o nadanie nowych danych do logowania, gdy już je posiadasz i możesz się zalogować do SODiR. Wtedy pozostaw poz. 50 pustą. Jeśli zaznaczysz, że ‘Prosisz o wydanie identyfikatora (loginu) lub hasła dostępu’, nasz pracownik wyśle Ci pocztą nowe hasło jednorazowe, a poprzednie hasło przestanie działać.   

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’ w pozycji 51 wpisz odpowiedni kod:

1 – wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu po raz pierwszy,

2 – wydanie utraconego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu,

3 – wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w przypadku podejrzenia ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego,

4 – inne.

Jeżeli w poz. 50 wybrałeś odpowiedź ‘Nie proszę o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’ albo zostawiłeś pole puste, to w poz. 51 wpisz 0 lub nie uzupełniaj jej.

Jeżeli wypełniasz wniosek o refundacje składki emerytalnej i rentowej we własnym imieniu, to nie uzupełniaj pozycji 52, natomiast w pozycji 53 złóż swój podpis. Podpisując wniosek w pozycji 53 oświadczasz, że:

 • nie masz zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON w kwocie przekraczającej ogółem 100 zł,
 • dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Jeżeli wniosek o refundację składki emerytalnej i rentowej w Twoim imieniu składa osoba upoważniona odpowiednim pełnomocnictwem, które dostarczono do PFRON, to w pozycji 52 pełnomocnik wpisuje swoje imię i nazwisko, natomiast w pozycji 53 pełnomocnik podpisuje wniosek w Twoim imieniu.

Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR składasz jeden raz w roku. Rodzaj dokumentu zależy od tego, w jakim sektorze prowadzisz działalność. Odpowiedni formularz wyślij wraz z pierwszym składanym – w danym roku kalendarzowym – wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku). Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR musisz załączyć też do wniosku Wn-U-G, gdy Twoje dane, które wykazałeś w ostatnim złożonym dokumencie uległy zmianie.

Przykład:

Jeśli Twój pierwszy złożony w 2022 r. wniosek Wn-U-G z formularzem INF-O-PdM lub INF-O-PdR został rozpatrzony przez PFRON pozytywnie, a Ty nie zmieniasz danych wykazanych w formularzu INF-O-PdM lub INF-O-PdR, to nie musisz załączać tego formularza do kolejnych wniosków Wn-U-G/korekt wniosków Wn-U-G, składanych w 2022 r. Dopiero na początku 2023 r. wraz z pierwszym wnioskiem lub korektą Wn-U-G złożysz INF-O-PdM lub INF-O-PdR ponownie.