informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularze dotyczące refundacji składek ZUS

Informacje

Pamiętaj, że formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR składasz jeden raz w roku. Rodzaj dokumentu zależy od tego, w jakim sektorze prowadzisz działalność. Odpowiedni formularz wyślij z pierwszym składanym – w danym roku kalendarzowym – wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku). Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR musisz załączyć też do wniosku Wn-U-G, gdy Twoje dane, które wykazałeś w ostatnim złożonym dokumencie uległy zmianie.

Termin składania wniosku

Wniosek Wn-U-G za każdy okres sprawozdawczy musisz złożyć w odpowiednim terminie. Okresem sprawozdawczym, tj. okresem, za który przysługuje refundacja, jest miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski Wn-U-G od lutego 2022 r. składa się do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek wyznaczony przepisami ZUS za miesiąc wykazany we wniosku.

Uwaga! Za okresy do grudnia 2021 r. termin złożenia wniosku upływał ostatniego dnia miesiąca, w którym był wyznaczony termin płatności składek za miesiąc wykazany we wniosku. Termin złożenia wniosku Wn-U-G za styczeń 2022 r. został wyjątkowo przesunięty przepisami prawa do 30 kwietnia 2022 r.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

 

Termin złożenia wniosku Wn-U-G

 

Grudzień 2022

do 28 lutego 2023

Styczeń 2023

do 31 marca 2023

Luty 2023

do 2 maja 2023

Marzec 2023

do 31 maja 2023

Kwiecień 2023

do 30 czerwca 2023

Maj 2023

do 31 lipca 2023

Czerwiec 2023

do 31 sierpnia 2023

Lipiec 2023

do 2 października 2023

Sierpień 2023

do 31 października 2023

Wrzesień 2023

do 30 listopada 2023

Październik 2023

do 2 stycznia 2024

Listopad 2023

do 31 stycznia 2024

Grudzień 2023

do 29 lutego 2024

Jeżeli nie złożysz wniosku Wn-U-G w terminie możesz wystąpić do nas z wnioskiem o jego przywrócenie. Aby termin ten został przywrócony, musisz spełnić trzy poniższe warunki:

  • wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której nie złożyłeś wniosku na czas;
  • wykazać brak swojej winy w niezachowaniu terminu;
  • złożyć wniosek o refundację składek za miesiąc, dla którego termin został przekroczony.

Prośbę o przywrócenie terminu składasz do nas:

  • w formie pisemnej na adres:  
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
  • w formie elektronicznej przez moduł Korespondencja w SODiR lub przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP.

Pamiętaj, że refundujemy w części lub w całości obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Wysokość refundacji zależy od Twojego stopnia niepełnosprawności oraz od wielkości składek, które opłacasz do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne naliczaj i opłacaj według tych przepisów. Składki za dany miesiąc musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznaje się składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.