informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

O czym musisz pamiętać i jakie warunki spełnić, żeby uzyskać  refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Warunki ubiegania się o refundację

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą możesz uzyskać z PFRON refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Aby otrzymać tę pomoc musisz spełnić poniższe warunki:

  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (patrz: Status osoby niepełnosprawnej);
  • opłacać (zawsze przed złożeniem wniosku Wn-U-G) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne w całości i w terminie lub z uchybieniem terminu nie większym niż 14 dni;
  • nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł;
  • złożyć wniosek Wn-U-G (wraz z załącznikiem INF-O-PdM lub INF-O-PdR, o ile jest wymagany w danym miesiącu) w odpowiednim terminie za każdy miesiąc, za który chcesz otrzymać refundację.

Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, gdy posiadasz zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, które przekraczają ogółem kwotę 100 zł. Decyzja jest ważna z dniem wydania. Refundacja jest wstrzymana do czasu zapłacenia przez Ciebie zaległości. Musisz spłacić zaległość najpóźniej do 31 stycznia roku następnego po roku, za który przysługuje Tobie refundacja. Jeżeli nie spłacisz zobowiązania w tym okresie, Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o odmowie wypłaty refundacji za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji składek. Prezes Zarządu Funduszu odmówi wypłaty refundacji, jeśli nie spełnisz innych warunków koniecznych do otrzymania pomocy. Może to być opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z opóźnieniem powyżej 14 dni, a także w przypadku złożenia wniosku przed opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętaj, że refundujemy w części lub w całości obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Wysokość refundacji zależy od Twojego stopnia niepełnosprawności oraz od wielkości składek, które opłacasz do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne naliczaj i opłacaj według tych przepisów. Składki za dany miesiąc musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.