informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Fundusz udziela wsparcia w refundacji składek KRUS niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy

Infolinia 22 581 84 10 wew. 1 (godz. 9:00-15:00)

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 1. zasad i warunków, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń lub o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
 • status osoby niepełnosprawnej w świetle ustawy o rehabilitacji;
 • zasady ustalania warunku efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń;
 • wliczanie pracowników niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia na podstawie przepisów krajowych i wspólnotowych w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń;
 • warunki udzielania pomocy publicznej, tj. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz warunki udzielania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, tj. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;
 • zasady ustalania kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych kwalifikujących się do dofinansowania;
 1. sporządzania i składania dokumentów przez:
 • pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne;
 • rolników ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne;
 1. stanu złożonego wniosku o wsparcie;
 2. wsparcia technicznego Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (w tym sposobu uzyskania loginu i hasła do systemu).

22 581 84 10 wew. 1

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Wydział ds. Ewidencji

Udzielanie informacji z zakresu:

 • rejestracji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych,
 • rejestracji osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rejestracji niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika:

Telefony:

 • województwo pomorskie
  22 50 55 728
 • województwo lubuskie, łódzkie
  22 50 55 743
 • województwo podkarpackie, podlaskie
  22 50 55 707
 • województwo śląskie
  22 50 55 640
 • województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
  22 50 55 575
 • województwo świętokrzyskie, lubelskie
  22 50 55760
 • województwo wielkopolskie
  22 50 55 482  - zakres rejestracji osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, rejestracji niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika
  22 50 55 720  - rejestracji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych
 • województwo zachodniopomorskie
  22 50 55 482 – zakres rejestracji osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, rejestracji niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, rejestracji pracodawcy,
  22 50 55 705  - rejestracji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych
 • województwo dolnośląskie
  22 50 55 705
 • województwo mazowieckie
  22 50 55 558
 • województwo małopolskie i opolskie
  22 505 55 891

Udzielanie informacji:

 • w sprawach związanych z udzieloną pomocą publiczną, w tym sprawach wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis na wydatki dokonane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • w sprawach dotyczących możliwości otrzymania duplikatów zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o udzielonej pomocy publicznej.

Telefon:

22 50 55 714, 22 50 55 832

Adres poczty elektronicznej: drp.wre@pfron.org.pl

Wydział ds. Rozliczeń i Wsparcia Departamentu

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • realizacji przelewów bankowych wystawionych przez PFRON z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prawidłowości danych niezbędnych do poprawnego wystawienia przelewów z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - w tym wezwań do korekt rachunków bankowych,
 • wstrzymania wypłaty dofinansowania i refundacji w związku z istnieniem zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON powyżej 100 zł (art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji (...).

Telefon:

22 50 55 783

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych I

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowania w sprawie przywrócenia terminu;
 • czynności sprawdzających;
 • wstrzymania refundacji składek z tytułu deklarowanych kwot składek wyższych niż standardowe;

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa1@pfron.org.pl

Telefony:

 • postępowania w sprawie przywrócenia terminu:
  22 50 55 647, 22 50 55 843, 22 50 55 535, 22 50 55 625
 • czynności sprawdzających:
  22 50 55 267, 22 50 55 725, 22 50 55 708
 • wstrzymania refundacji składek z tytułu deklarowanych kwot składek wyższych niż standardowe:
  22 50 55 267, 22 50 55 708

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych II

Udzielanie informacji w zakresie postępowań wyjaśniających w przedmiocie zwrotu środków PFRON tytułem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z nieprawidłowościami:

 • wynikającymi z przeprowadzonych czynności sprawdzających i kontrolnych,
 • wynikającymi z analizy dokumentacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawców,
 • wynikającymi z przeterminowanych płatności z SODiR,
 • wynikającymi z niespełnienia innych przesłanek ustawowych (np. wypłata wynagrodzenia w gotówce, wykazanie niewłaściwego stopnia niepełnosprawności),
 • w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa2@pfron.org.pl

Telefony:

22 50 55 538, 22 50 55 463, 22 50 55 514, 22 50 55 539, 22 50 55 331, 22 50 55 706,
22 50 55 718, 22 50 55 255, 22 50 55 110

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych III

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowań w sprawie oceny sytuacji finansowej, powiązań oraz limitu pomocy wobec  wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych,
 • postępowań administracyjnych w sprawie wypłaty środków – dofinansowanie i refundacja - w związku z niespełnianiem przesłanek ustawowych (np. wskaźnik 6 %, nieprawidłowości w ZUS, wynagrodzenie wypłacone w formie gotówkowej),
 • postępowań w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie prowadzenia działalności w sektorze drogowego transportu towarów oraz przeznaczenia pomocy na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów
 • postępowań wyjaśniających w zakresie potwierdzenia posiadania ustalonego prawa do emerytury (przed wypłatą środków).

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa3@pfron.org.pl

Telefony:

22 50 55 764, 22 50 55 663, 22 50 55 508, 22 50 55 841, 22 50 55 761, 22 50 55 842,
22 50 55 635, 22 50 55 593, 22 50 55 771, 22 50 55 324, 22 50 55 765

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych IV

 Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań w sprawie ustalenia wysokości przysługującego dofinansowania
  do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • postępowań w sprawie ustalenia wysokości przysługującej refundacji składek
  na ubezpieczenia społeczne w zakresie prowadzenia działalności w sektorze rolnictwa z tytułu wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa4@pfron.org.pl

Telefony:

22 50 55 827, 22 50 55 767, 22 50 55 638, 22 50 55 240, 22 50 55 704, 22 50 55 455,
22 50 55 719, 22 50 55 649, 22 50 55 528

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych V

Udzielanie informacji w zakresie postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków PFRON tytułem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z nieprawidłowościami:

 • wynikającymi z przeprowadzonych czynności sprawdzających i kontrolnych,
 • wynikającymi z analizy dokumentacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawców,
 • wynikającymi z przeterminowanych płatności z SODiR,
 • wynikającymi z niespełnienia innych przesłanek ustawowych (np. wypłata wynagrodzenia w gotówce, wykazanie niewłaściwego stopnia niepełnosprawności),
 • w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS,

oraz udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań w sprawie odpowiedzialności osób trzecich,
 • wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie należności wobec PFRON, odroczenie terminu płatności należności wobec PFRON.
 • postępowań administracyjnych w sprawie wstrzymania wypłaty środków, bądź odmowy wypłaty środków z powodu posiadania zaległości wobec PFRON przewyższających 100 zł.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa5@pfron.org.pl

Telefony:

 • postępowania administracyjne w przedmiocie zwrotu środków
  22 50 55 127, 22 50 55 369, 22 50 55 200, 22 50 55 342
 • postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich
  22 50 55 844, 22 50 55 451
 • postępowania w sprawie o rozłożenie na raty lub umorzenie należności wobec PFRON, odroczenie terminu płatności należności wobec PFRON
  22 50 55 238, 22 50 55 320
 • postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty środków, bądź odmowy wypłaty środków z powodu posiadania zaległości wobec PFRON przewyższających 100 zł
  22 50 55 730, 22 50 55 200