informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Chcesz wiedzieć, kto jest osobą niepełnosprawną w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - sprawdź szczegóły.

Status osoby niepełnosprawnej

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie. Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny — wydawany dla jednej, konkretnej osoby. Aby ubiegać się o refundację składek w orzeczeniu musi być wskazany stopień niepełnosprawności albo niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji. Od 1 stycznia 1998 r. może to być:

  • orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które wydaje miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Inne orzeczenia wydane po 1997 roku nie potwierdzą Twojej niepełnosprawności według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenie wydane przed 1998 rokiem (np. orzeczenie KRUS lub orzeczenie służb mundurowych) traktuj na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o ile jest ono nadal ważne. Może tak być, gdy orzeczenie z tamtego okresu jest wydane na stałe. Zasady porównywania orzeczeń przedstawia poniższa tabela.

Stopnie niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzekania o niepełnosprawności.

Stopnie niepełnosprawności orzekane przez miejskie, powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Orzeczenia wydawane przez komisje do spraw inwalidztwa
i zatrudnienia

Orzeczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

lekki

częściowa niezdolność do pracy

III grupa inwalidzka

stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

umiarkowany

częściowa niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r.

całkowita niezdolność do pracy

II grupa inwalidzka

brak

znaczny

całkowita niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r.

całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji

niezdolność do samodzielnej egzystencji

I grupa inwalidzka

stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Istnieje wyjątek, o którym musisz pamiętać przy ocenie ważnych orzeczeń sprzed 1998 roku. Dotyczy on orzeczeń wydanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Orzeczenie o III grupie inwalidztwa wydane wyłącznie ze względu na niezdolność do służby mundurowej nie potwierdza niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…). Jeżeli jednak w tym orzeczeniu jest stwierdzona również III grupa inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia, to jest to lekki stopień niepełnosprawności.

Wyroki sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

Twoją niepełnosprawność może potwierdzić także wyrok sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Otrzymujesz go, gdy odwołujesz się do sądu od:

  • orzeczenia, które wydał wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczenia ZUS w sprawie niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać refundację składek za okres objęty wyrokiem sądu, prześlij do nas:

  • kopię wyroku sądowego lub
  • decyzję ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydaną na podstawie wyroku sądowego), lub
  • zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).