informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeżeli spełniasz warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w celu otrzymania tej pomocy zarejestruj się w PFRON. Jak to zrobić?

Rejestracja pracodawcy

Aby dokonać rejestracji, przekaż osobiście, pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa) lub na adres elektroniczny PFRON poprzez ePUAP w odpowiednim terminie po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa:

 1. wniosek WN-D (pdf 313 kB)
 2. kopię aktualnych dokumentów potwierdzających: pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada oraz numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
  Aktualnie Fundusz nie wymaga kopii dokumentów określonych w tym punkcie, gdyż weryfikuje zgodność danych wykazanych we wniosku w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku ustalenia niezgodności danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, zostaniesz wezwany do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów potwierdzających wskazane dane.
 3. formularz INF-D-P (pdf 430 kB) jest to miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (do wniosku Wn-D załączasz tyle formularzy INF-D-P na ilu pracowników ubiegasz się o dofinansowanie);
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) (pdf 306 kB) - w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych
  bądź
  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) (pdf 224 kB) – w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach;
 5. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - w sytuacji, gdy załączasz INF-O-PR i tylko w przypadku, gdy nie otrzymałeś dotychczas pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiegasz się o dofinansowanie z Funduszu;
 6. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązek ten nie dotyczy Cię jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (do wniosku załączasz wtedy formularz INF-O-PR) lub jeśli jesteś mikro- lub małym przedsiębiorcą.
  Pracodawcy, którzy złożą elektroniczne za wszystkie 3 lata sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), nie są zobligowani składać ich do PFRON. Fundusz – w celu sprawniejszej realizacji zadania weryfikacji sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń – korzysta ze złożonych przez beneficjentów elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS. Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/ błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia. Uwaga! Sprawozdania finansowe, które nie są dostępne w KRS w momencie składania wniosku zgłoszeniowego należy przesłać do PFRON wraz z wnioskiem zgłoszeniowym.
 7. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.
  Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji, gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Ważne! Jeżeli jesteś pracodawcą i wsparcie nie stanowi dla Ciebie pomocy publicznej do wniosku o dofinansowanie nie załączasz dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 4, 5 i 6. 
Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składasz w formie pisemnej do PFRON:

 1. Adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 2. Poprzez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP

Wzory dokumentów, o których mowa powyżej oraz wyjaśnienia w zakresie wypełniania wniosku Wn-D oraz jego załączników dostępne są też w zakładce Formularze dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Natomiast kolejne wnioski o dofinansowanie – w przypadku formy papierowej – składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. 

W przypadku, gdy chcesz w kolejnych miesiącach składać wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części ‘Oświadczenia’ na wniosku Wn-D. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu wyślij wniosek w formie papierowej.

Więcej informacji w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdziesz w zakładce ‘Najczęściej zadawane pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych’.