informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Wyniki oceny merytorycznej konkursu pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

Wyniki oceny merytorycznej konkursu pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module BPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w trzecim otwartym konkursie pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych". na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyniki oceny merytorycznej:

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach trzeciego  otwartego konkursu na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B

Wszystkie wnioski na etapie oceny merytorycznej zostały ocenione negatywnie ze względu na nieosiągnięcie wymaganych progów punktowych w określonych kryteriach oceny merytorycznej.

Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku na adres badania@pfron.org.pl ; odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Ponowna ocena merytoryczna wniosku przez komisję oceny merytorycznej przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem prac komisji.

Decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosków podejmie Zarząd PFRON. Biuro PFRON powiadomi Wnioskodawców o podjętej decyzji, w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Data publikacji: 2018-11-16
Departament ds. Programów
-