informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Wyniki oceny merytorycznej V otwartego konkursu pt.: "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych"

Wyniki oceny merytorycznej piątego otwartego konkursu pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w piątym otwartym konkursie pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych".

Wyniki oceny merytorycznej:

Lista rankingowa wniosków złożonych w piątym otwartym konkursie pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Odwołanie od oceny merytorycznej:

Zgodnie z zasadami Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od oceny merytorycznej wniosku na adres badania@pfron.org.pl; odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Podstawa prawna odwołania od oceny merytorycznej:

Zapisy w rozdziale VII „Szczegółowych zasad finansowania badań w ramach konkursu „Innowacje społeczne i techniczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych, moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych”.

Ponowna ocena merytoryczna wniosku przez komisję oceny merytorycznej przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem prac komisji.

Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON. Biuro PFRON powiadomi Wnioskodawców o podjętej decyzji drogą elektroniczną, w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Data publikacji: 2021-09-27
Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej