informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Cele projektu i planowane działania

logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej

Podstawowym celem Ramowych wytycznych... jest opracowanie iupowszechnienie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Wytyczne będą stanowić podstawę do wprowadzenia konkretnych przepisów prawa w tym zakresie. Z prowadzonych przez różne instytucje badań wynika, że niedostosowana infrastruktura oraz nieumiejętność przystosowania stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością, stanowi w Polsce główną barierę w zatrudnieniu tych osób.

Warto dodać, że zgodnie z raportem Rzecznika Praw Obywatelskich – „Dostępność infrastruktury Publicznej dla Osób z Niepełnosprawnością”, 2011 – Polska jest jednym z czterech krajów Unii Europejskiej, które nie opracowały, zgodnie z zaleceniami Rady Europy, standardów projektowania obiektów, które uwzględniałyby wszystkie potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ramowe wytyczne... mają przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.

W ramach projektu m.in.

  • Zostaną zdiagnozowane potrzeby i opracowane rekomendacje w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, w tym 15 specjalistycznych ekspertyz w tej dziedzinie, a także same Ramowe Wytyczne oraz „Dobre praktyki” – na podstawie przeglądu literatury i analiz rzeczywistych stanowisk pracy w publikacji zostaną zebrane i opisane przykłady dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób o określonej niepełnosprawności. Dodatkowo powstanie komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych oraz stanowisko wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej (VR), umożliwiające przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania przykładowego stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Dla podniesienia wiedzy lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych, zorganizowane zostanie 16 Punktów Informacyjno-Doradczych (w oparciu o istniejącą strukturę Oddziałów wojewódzkich PFRON); będziemy również organizować spotkania informacyjne dla tych grup odbiorców. Ponadto zorganizujemy 10 seminariów, pokazujących praktyczne aspekty przystosowania przestrzeni pracy dla osób o szczególnych potrzebach, a także prezentujących stanowisko wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej, umożliwiające przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Duży nacisk położony będzie na podniesienie świadomości pracodawców nt. konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ogólnopolska kampania informacyjna, poświęcona temu zagadnieniu.

Loogo projektu Ramowe Wytyczne oraz znaki logo realizatorów projektu - PFRON, CIOP-PIB