informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Partnerstwo

logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej

Partnerem PFRON w realizacji projektu, wyłonionym w otwartym naborze partnerów, jest Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.

Umowę o partnerstwie zawarto 15 marca 2013 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy to największa w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania CIOP są badania naukowe i prace rozwojowe prowadzące do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wzakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

CIOP-PIB powstał w 1950 roku na bazie istniejących od lat 30-tych XX wieku Wzorcowni Urządzeń Ochronnych oraz Poradni Bezpieczeństwa Pracy i Przemysłu.

Do zakresu działania CIOP-PIB należy m.in.:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • upowszechnianie wyników badań – wydawnictwa, publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria
 • tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów
 • prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji, a także certyfikacji innych wyrobów lub usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykonywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji

W ramach Partnerstwa:

PFRON jako Lider projektu odpowiada za:

 • Zarządzanie projektem, występuje w roli przedstawiciela partnerstwa w kontaktach z instytucjami nadrzędnymi
 • Opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej
 • Uruchomienie Punktów Informacyjno-Doradczych przy Oddziałach PFRON, które będą świadczyć wsparcie dla pracodawców i służb bhp, medycznych i innych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz projektowania obiektów i pomieszczeń
 • Monitoring projektu.

Centralny Instytut Ochrony Pracy jako Partner odpowiada za:

 • Przeprowadzenie 15 ekspertyz z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
 • Opracowanie charakterystyk 200 zawodów, przeznaczonych dla pracodawców, pośredników pracy (doradców zawodowych), lekarzy medycyny pracy, itp.
 • Opracowanie komputerowego narzędzia do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych, wizualizacji komputerowych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej (VR), dotyczących przystosowania stanowisk pracy oraz wykonanie stanowiska wykorzystującego techniki VR, umożliwiającego przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania przykładowego stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Opracowanie publikacji zawierającej Ramowe wytyczne
 • Opracowanie „Dobrych praktyk”
 • Przygotowanie i przeprowadzenie seminariów z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy.

Loogo projektu Ramowe Wytyczne oraz znaki logo realizatorów projektu - PFRON, CIOP-PIB