informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

„Ramowe wytyczne” zostały zaprezentowane na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Rada Ochrony Pracy (ROP) jest organem nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Do jej zadań należy m.in. ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym. Forum Rady jest więc najwłaściwszym miejscem do przedstawienia wyników projektów i działań istotnych dla rynku pracy osób niepełnosprawnych. Projektem takim są „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowane wspólnie przez PFRON i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

„Ramowe wytyczne…” były przedmiotem obrad Rady 24 lutego 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyła m.in. Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, członkowie Zarządu PFRON Janusz Wesołowski iMarcin Horyń oraz Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wojtowicz-Pomierna.

Dyr. Pomierna omówiła przyczyny, dla których przygotowano wytyczne oraz oczekiwania wobec projektu ze strony Ministerstwa Pracy. Informację na temat zasad realizacji „Ramowych wytycznych…”, partnerstwa, działań upowszechniających wypracowane efekty przedstawił Michał Rydzewski – Kierownik projektu z ramienia PFRON. Głównym elementem posiedzenia była rozbudowana prezentacja przygotowana przez zespół ekspertów Instytutu, pokazująca kluczowe narzędzia, przygotowane w ramach projektu przez zespół CIOP-PIB (prezentację zamieszczamy poniżej). Główne rekomendacje oraz analizę SWOT aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wynikającą z projektu zaprezentował prof. Wiktor M. Zawieska – Zastępca Dyrektora CIOP-PIB.

W dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji projektu, zwrócono uwagę, że projekt ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla udostępnienia tzw. otwartego rynku pracy potencjalnym pracownikom niepełnosprawnym. Przedstawiciele PIP wskazali również na wagę narzędzi wytworzonych w ramach projektu – w szczególności kompendium „Ramowe wytyczne” – w codziennych działaniach inspektorów pracy. Członkowie Rady skupili się na opracowaniu rekomendacji ROP do dalszych działań wynikających z projektu. Stanowisko Rady zostanie przygotowane w najbliższym czasie.

[prezentacja: Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – prof. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. dr hab. inż. Andrzej Grabowski, mgr inż. Joanna Kamińska – CIOP-PIB]

nagranie wideo: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp