informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Efekty projektu

Kluczowymi efektami projektu "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" są:

Ramowe wytyczne…

Sztandarowym efektem projektu, jest – opracowana przez specjalistów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, na podstawie przeprowadzonych w zakładach pracy ekspertyz – publikacja: „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – ramowe wytyczne”.

Chcemy, aby „Ramowe wytyczne” miały charakter praktycznego, łatwego w korzystaniu, ergonomicznie zaprojektowanego oraz bogato ilustrowanego poradnika. W pierwszej części zamieściliśmy algorytm korzystania z tego dokumentu .

algorytm korzystania z tego dokumentu.

Źródło: "Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - ramowe wytyczne", Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014 r.

Publikacja do pobrania

Do publikacji załączono płytę CD zawierającą:

"Dobre praktyki"

„Dobre praktyki” zostały opracowane w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Są one uzupełnieniem publikacji „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne”, stanowiącej kompendium wiedzy obejmujące zarówno ogólne wymagania dotyczące środowiska pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, które są zawarte w przepisach, jak i opracowane przez autorów dodatkowe wytyczne oraz zalecenia dotyczące przystosowania tego środowiska do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, a wynikające z ergonomicznej oceny.

Publikacja ta ma służyć jako praktyczne źródło informacji dla pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych, doradców zawodowych, inspektorów BHP, lekarzy medycyny pracy, architektów oraz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wszystkie opisy dobrych praktyk zawierają informację o problemie, którego dane rozwiązanie dotyczy, zrealizowanym rozwiązaniu i efektach jego wdrożenia. Należy jednocześnie podkreślić, że przedstawione przykłady dobrych praktyk mogą mieć wpływ na poprawę warunków panujących w środowisku pracy nie tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, lecz także ogółu pracowników.

Wizualizacja komputerowa

W trakcie realizacji projektu „Ramowe wytyczne…”, specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzili 15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności.

Na podstawie wizyt w przedsiębiorstwach opracowano wizualizacje komputerowe (do każdej ekspertyzy przygotowano oddzielną wizualizację) przedstawiające: stan budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy PRZED dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, trudności w dotarciu na stanowisko pracy oraz w wykonywaniu pracy wynikające z niedostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności.

Dane z wizualizacji zebraliśmy w jednym pliku, który pokazuje najważniejsze problemy, z jakimi stykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności na stanowiskach pracy oraz w przestrzeni publicznej. Wizualizacja pokazuje, jak projektować pomieszczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich. Pamiętajmy, że warto dostosować przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych - zyskują i pracownicy i klienci i firma.

Lista kontrolna do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Do przeprowadzenia ekspertyz w przedsiębiorstwach specjaliści Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego opracowali listę kontrolną do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Lista kontrolna umożliwia wieloaspektową ocenę ergonomiczną stanowiska pracy, która będzie uwzględniała specyficzne potrzeby wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. Lista kontrolna obejmuje następujące zagadnienia:

 1. ocenę przystosowania architektonicznego obiektów i pomieszczeń pracy,
 2. ocenę materialnego środowiska pracy (akustyka, oświetlenie, bezpieczeństwo maszyn itp.),
 3. ocenę stanowiska pracy w aspekcie wymagań psychofizycznych,
 4. ocenę dopasowania przestrzennego stanowiska pracy do wymiarów antropometrycznych pracownika.

Lista może być wykorzystywana po zakończeniu realizacji projektu jako narzędzie umożliwiające określenie przez pracodawcę stopnia przystosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika z określoną niepełnosprawnością.

Komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy

W projekcie Ramowe wytyczne… powstało komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych.

Narzędzie komputerowe opracowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w oparciu m.in. o wybrane normy: PN-EN 547 (Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego), PN-EN 1005 (Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka).

Narzędzie to, w postaci programu komputerowego, daje możliwość m.in: wyznaczenia przestrzeni pracy rąk i widzenia, wyznaczenia limitów zakresów kątowych dla pozycji roboczej, personalizację (dostosowanie wybranych parametrów, takich jak np. długość kończyn do konkretnych osób), wizualizację wyników z wykorzystaniem trójwymiarowej grafiki komputerowej, eksportowanie wyników do pliku zapisywanego w formacie rozpoznawanym przez popularne programy typu CAD (wykorzystywane przy projektowaniu stanowisk pracy).

Poniżej prezentujemy narzędzie w wersji do pobrania i instalacji oraz film instruktażowy do obsługi programu.

15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności

W trakcie realizacji projektu, specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzili 15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności. W ekspertyzach uwzględniono zarówno stanowiska pracy umysłowej, jak i stanowiska pracy fizycznej.

Ekspertyzy przeprowadzono według scenariusza uwzględniającego następujące aspekty:

 • przystosowanie architektoniczne obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • ergonomia stanowiska pracy w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności,
 • organizacja pracy w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • hałas i sygnalizacja dźwiękowa oraz oświetlenie i sygnalizacja wizualna w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności,
 • ocena bezpieczeństwa podczas pracy z maszyną w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • warunki mikroklimatu w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach ekspertyz oceniono łącznie 69 różnych rzeczywistych stanowisk pracy w 15 przedsiębiorstwach w całym kraju.

Ekspertyzy przeprowadzano z udziałem ekspertów z dziedziny ergonomii, psychologii, medycyny pracy, akustyki, oświetlenia, bezpieczeństwa maszyn, technik rzeczywistości wirtualnej, prawa pracy, BHP oraz z udziałem architekta. Jako konsultanci wystąpiły osoby niepełnosprawne, doradcy zawodowi itp..

Na podstawie wizyt w przedsiębiorstwach opracowano wizualizacje komputerowe (do każdej ekspertyzy przygotowano oddzielną wizualizację) przedstawiające: stan budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy PRZED dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, trudności w dotarciu na stanowisko pracy oraz w wykonywaniu pracy wynikające z niedostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności.

200 charakterystyk zawodów

W ramach projektu CIOP-PIB opracował 200 charakterystyk zawodów – stanowiących aktualizację i rozwinięcie charakterystyk zawodów wg obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Charakterystyki zawierają informacje ogólne o zawodzie, wymagania pracy w zawodzie, informacje na temat możliwości zatrudnienia w zawodzie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także informacje na temat przystosowania środowiska (warunków) pracy do potrzeb i możliwości tych osób.

Wprowadzono następujące kryteria wyboru zawodów:

 • możliwość wykonywania danego zawodu przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności,
 • możliwość awansu społecznego dla osób niepełnosprawnych, dzięki wykonywaniu przez nie zawodu wymagającego wyższych kwalifikacji,
 • nierekomendowanie zawodów, które nie cieszą się uznaniem społecznym i są odbierane jako dyskryminujące,
 • rekomendowanie zawodów, które nie wymagają wysokich kwalifikacji i mogłyby być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Charakterystyki zawodów dostarczą pracodawcom, pośrednikom pracy (doradcom zawodowym), lekarzom medycyny pracy, służbom kontrolnym, pracownikom ds. bhp, a także samym osobom niepełnosprawnym wiedzę odnośnie do aktualnych wymagań pracy w danym zawodzie, a także możliwości zatrudnienia w tym zawodzie osób z określonym rodzajem niepełnosprawności po dokonaniu niezbędnego dostosowania warunków i środowiska pracy do potrzeb tych osób.