informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Rozliczenie wpłat

Składane do Funduszu deklaracje i informacje musisz wypełnić zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Wpłaty dokonujesz na specjalnie do tego celu utworzone rachunki bankowe. Musisz pamiętać, że aby nie narazić się na konieczność zapłaty odsetek, wpłata powinna zostać dokonana w terminie. Jeżeli jednak będziesz miał problem z uregulowaniem należności, możesz wystąpić do PFRON z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności.

Składane do Funduszu deklaracje i informacje musisz wypełnić zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Wpłaty dokonujesz na specjalnie do tego celu utworzone rachunki bankowe. 

Musisz pamiętać, że aby nie narazić się na konieczność zapłaty odsetek, wpłata powinna zostać dokonana w terminie. Jeżeli jednak będziesz miał problem z uregulowaniem należności, możesz wystąpić do PFRON z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności.

Deklaracje i informacje

Niezależnie - czy jesteś pracodawcą zobowiązanym czy zwolnionym z wpłat na PFRON - masz obowiązek złożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego m.in. wielkość zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś pracodawcą zobowiązanym do wpłat, to musisz składać „deklaracje”, a jeśli pracodawcą zwolnionym z wpłat, to musisz składać tzw. „informacje”.

Deklaracje

 • DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz nie jesteś pracodawcą wymienionym w punktach poniżej.
 • DEK-I-a (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% i jesteś państwową i samorządową jednostką organizacyjną będącą jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.
 • DEK-I-b (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 2% i jesteś publiczną i niepubliczną uczelnią, szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną.
 • DEK-I-u (deklaracja – załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b) – składasz, jeśli korzystasz z obniżenia wpłat.
 • DEK-II-a – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi zakład pracy chronionej.
 • DEK-II-b – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi zakład aktywności zawodowej.
 • DEK-II-u – składasz, jeśli jesteś sprzedającym wystawiającym informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 • DEK-W – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który nie wydzielił lub zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
 • DEK-R (deklaracja roczna) – składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć przynajmniej jedną deklarację.
 • DEK-Z (deklaracja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zobowiązany do wpłat lub jeśli zmieniłeś dane ewidencyjne – nazwę, adres itp.

Informacje

 • INF-1 (informacja miesięczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) – składasz, jeśli osiągasz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (albo 2%) oraz jeśli jesteś pracodawcą niedziałającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej, hospicjum albo zakładem opiekuńczo-leczniczym, jesteś publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
 • INF-2 (informacja roczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) – składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć przynajmniej jedną informację INF-1.
 • INF-Z (informacja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zwolniony 
  z wpłat lub jeśli zmieniłeś dane ewidencyjne – nazwę, adres itp.
 • INF-I-u (wraz z załącznikiem INF-U) – składasz, jeśli jesteś sprzedającym, który wystawił przynajmniej jedną informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (wystawił INF-U) w ciągu miesiąca sprawozdawczego.

Korygowanie deklaracji i informacji

Aby skorygować deklarację lub informację musisz złożyć dokument korygujący sporządzony z bieżącą datą wypełnienia.

Dane zawarte w korekcie deklaracji lub informacji zastąpią wartości z poprzednio złożonego przez Ciebie dokumentu dotyczącego danego okresu.

PAMIĘTAJ– Dane ewidencyjne aktualizujesz (korygujesz) składając dokument ewidencyjny - aktualizacyjny (DEK-Z lub INF-Z).

Jeżeli stwierdzimy, że deklarację lub informację wypełniłeś niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zrobiłeś błąd rachunkowy lub inną oczywistą pomyłkę bądź, że wypełniłeś ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami – wezwiemy Cię do skorygowania błędnego dokumentu.

Fundusz na podstawie art. 274 Ordynacji podatkowej w zależności od charakteru i zakresu uchybień może korygować deklaracje lub informacje, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty nadpłaty, w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5 000,00 zł. W takiej sytuacji doręczymy Ci uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Jeżeli nie zgadzasz się z zawartością tak skorygowanego dokumentu, możesz wnieść sprzeciw do Funduszu. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Fundusz może także wystąpić do Ciebie z wezwaniem do złożenia niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji lub informacji podajemy w wątpliwość.

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od STYCZNIA 2018 r. – Dz. U. z 2017 r., poz. 2091.

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od LIPCA 2016 r. - Dz.U. z 2016 r., poz. 956.

 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-Z (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-0 (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-W (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-R (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od STYCZNIA 2018 r. – Dz. U. z 2017 r., poz. 2103.

 

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od LIPCA 2016 r. do GRUDNIA 2017 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 938.

 • wyjaśnienia do informacji INF-Z (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-1 (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-2 (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od LIPCA 2016r. - Dz.U. z 2016 r., poz. 928.

 • wyjaśnienia do informacji INF-1-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-u (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od GRUDNIA 2012 r. do CZERWCA 2016r. - Dz.U. z 2015 r., poz. 101.

 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-0 (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-W (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-R (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od PAŹDZIERNIKA 2012 r. do CZERWCA 2016r. - Dz.U. z 2014 r., poz. 809.

 • wyjaśnienia do informacji INF-1 (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-2 (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od STYCZNIA 2011 r. do LISTOPADA 2012 r. - Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz. 231.

 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-0 - (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-a - (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-b - (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-a - (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-b - (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-W - (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-R - (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od STYCZNIA 2011 r. do WRZEŚNIA 2012 r. - Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 329.

 • wyjaśnienia do informacji INF-1 - (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-2 - (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od LIPCA 2003 r. do GRUDNIA 2010 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 105, poz. 989.

 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-0 (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-W (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-R (pobierz

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od LIPCA 2003 r. do GRUDNIA 2010 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 104, poz. 969.

 • wyjaśnienia do informacji INF-1 (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-2 (pobierz)

Sposób dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON

Niżej wymienione zostały numery rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON.

 PAMIĘTAJ, aby każdy przelew dobrze opisać! Usprawni to pracę i pomoże w poprawnym i szybkim przyporządkowaniu twojej wpłaty do konkretnego zobowiązania. W tytule dokonywanego ze swojego firmowego rachunku bankowego przelewu zamieść numer w rejestrze PFRON, rodzaj deklaracji oraz okres zobowiązania, za który płacisz.

 Przykład:

DEK-I-0/00X0000X0/2017-01

 

Płatności za Twoje zobowiązania, jako pracodawcy, powinny następować z firmowego rachunku bankowego. Za Ciebie mogą także zapłacić inne osoby wymienione w art.62b Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie do 1 000 zł może zapłacić za Ciebie każdy. Jeśli płaci za Ciebie twój małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym i macocha nie ma żadnych ograniczeń co do kwoty zobowiązania. W przypadku, gdy Twoje zobowiązanie jest zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym płatności może dokonać również obecny właściciel przedmiotu zabezpieczenia.

Numery rachunków bankowych

Jeśli jesteś pracodawcą, który składa deklaracje DEK-I-0, wpłacaj na rachunek:
07 1130 1017 0019 9361 9020 0036

Jeśli należysz do sektora finansów publicznych i składasz deklaracje DEK-I-a, wpłacaj na rachunek:
77 1130 1017 0019 9361 9020 0037

Jeśli szkolisz, wychowujesz, opiekujesz się lub resocjalizujesz innych i składasz deklaracje DEK-I-b, wpłacaj na rachunek:
50 1130 1017 0019 9361 9020 0038

Jeśli jesteś zakładem pracy chronionej i składasz deklaracje DEK-II-a, wpłacaj na rachunek:
23 1130 1017 0019 9361 9020 0039

Jeśli jesteś zakładem aktywności zawodowej lub pracodawcą, który nie wydzielił lub zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku i składasz deklaracje odpowiednio DEK-II-b lub DEK-W, wpłacaj na rachunek:
93 1130 1017 0019 9361 9020 0040

Jeśli jesteś sprzedającym i składasz deklarację DEK-II-u, wpłacaj na rachunek:
16 1130 1017 0019 9361 9020 0068

Wpłaty po terminie wymagalności

Zobowiązanie wyliczone przez Ciebie w deklaracji nie zapłacone w terminie staje się zaległością. Od zaległości takiej naliczane są odsetki podatkowe, obliczane od dnia następnego po terminie zapłaty do dnia wpłaty.

Powstanie zaległości i naliczanie odsetek

Płatności należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek dokonania wpłaty (np. osiągnięto zatrudnienie wyższe niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przekroczenie tego terminu powoduje powstanie zaległości oraz konieczność naliczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności do dnia zapłaty.

PAMIĘTAJ, że zgodnie z prawem sam masz obowiązek obliczyć odsetki i wpłacić je bez wezwania organu.

Wpłacając składki po terminie płatności, do obowiązkowego zobowiązania trzeba doliczyć zatem należne odsetki. Wpłata dokonana po terminie wymagalności jest rozliczana proporcjonalnie na pokrycie zobowiązania i należnych odsetek za zwłokę. Oznacza to, że jeżeli wpłacisz niższą kwotę niż powinieneś, np. bez odsetek za zwłokę, to zostanie ona rozliczona zarówno na część zobowiązania, jak i odsetki. Nadal pozostanie Ci zaległość do zapłaty, od której będą należne odsetki.

Przykład rozliczenia wpłaty dokonanej po terminie bez naliczonych odsetek.

Kwota zobowiązania wobec PFRON = 10 000,00 zł.

Na dzień dokonywania wpłaty powinieneś naliczyć odsetki w wysokości 1 250,00 zł. Powinieneś wpłacić 11 250,00 zł, aby pozbyć się zaległości wraz z odsetkami. Jeśli jednak dokonasz wpłaty w wysokości kwoty zaległości, bez doliczenia odsetek, czyli 10 000,00 zł to zostanie ona rozliczona proporcjonalnie na kwotę główną (8 860,00 zł) oraz odsetki naliczone na dzień wpłaty (1 140,00 zł). Nadal zatem będziesz posiadał zaległość w wysokości 1 140,00 zł, od której należne będą odsetki.

Odsetki wylicz od dnia następnego po dniu będącym terminem wpłaty oraz zaokrąglij do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijasz, a wynoszące 50 groszy i więcej podwyższasz do pełnych złotych.

Dla obliczania odsetek od zaległości podatkowych obowiązuje następujący wzór:

KNO ≈ KO = KZ x DZ x SO / 365 (lub 366 dni w roku przestępnym)

gdzie:

KNO – kwota naliczonych odsetek zaokrąglona do pełnych złotych,
KO – kwota naliczonych odsetek,
KZ – kwota zaległości,
DZ – liczba dni zwłoki,
SO – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym.

Przykład wyliczenia odsetek od nieterminowo dokonanej wpłaty za styczeń 2016 r.

Kwota zaległości = 1 430 zł

Termin płatności = 22 luty 2016 r. (kwota ta powinna zostać uregulowana do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek wpłat – w tym przykładzie jest to 22 lutego 2016 r., gdyż 20 luty 2016 r. to sobota – zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

Wpłata dokonana 30 marca 2016 r.
Liczba dni zwłoki = 37 dni
Stawka odsetek = 8%

Zgodnie ze wzorem:
KNO ≈ KO = KZ x DZ x SO / 366 = 1 430,00 zł x 37 x 8% / 366 = 11,57 zł ≈ 12,00 zł.
Kwota odsetek naliczona od 23 lutego 2016 roku do 30 marca 2016 roku to 12,00 zł.
Pracodawca powinien wpłacić łącznie 1 442 zł.

PAMIĘTAJ, że od zaległości we wpłatach na PFRON naliczasz odsetki podatkowe.

Obniżone odsetki za zwłokę

Istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy opłacana zaległość wynika ze złożonej, prawnie skutecznej korekty deklaracji oraz jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zapłacisz zaległość w kwocie pokrywającej różnicę zobowiązania wynikającą ze składanej korekty wraz z należnymi (obliczonymi według obniżonej stawki) odsetkami.

Kiedy możesz skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50%, a kiedy 75%.

 • możesz zastosować obniżoną stawkę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę jeżeli zaległość powstała w wyniku złożonej prawnie skutecznej korekty deklaracji za okresy do grudnia 2015 r. (nie musisz dodatkowo składać wyjaśnień dotyczących przyczyn korekty), a zapłata zaległości nastąpiła w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
 • możesz zastosować obniżoną stawkę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę jeżeli zaległość powstała w wyniku złożonej prawnie skutecznej korekty deklaracji za okresy od stycznia 2016 r., korektę złożyłeś nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a zapłata zaległości nastąpiła w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

UWAGA – Żeby skorzystać z obniżonej stawki odsetek korekta deklaracji musi wynikać z twojej własnej inicjatywy, nie może być efektem czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej.

PAMIĘTAJ – W przypadku niewpłacenia przez Ciebie w obowiązującym terminie kwoty należnej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik rozpocznie czynności egzekucyjne zmierzające do odzyskania kwoty należnej do zapłaty.

Ulgi we wpłatach – odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości

Jeżeli jesteś zobowiązany do dokonania wpłat na Fundusz, jednak spłata zobowiązań jest dla Ciebie utrudniona lub niemożliwa, możesz ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie. Ustawa o rehabilitacji przewiduje następujące rodzaje ulg we wpłatach na PFRON:

 • odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie ich zapłaty na raty,
 • odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożenie ich zapłaty na raty,
 • umorzenie zaległości w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty

Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należą do ulg udzielanych w drodze decyzji Prezesa Zarządu PFRON, na wniosek pracodawcy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym. Kwestię oceny zaistnienia wskazanych przesłanek oraz oceny ich znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy ustawodawca pozostawił Prezesowi Zarządu PFRON. Kryteriami udzielania ww. ulg są możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.

Jeżeli chcesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności powinieneś dostarczyć do PFRON wniosek o zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności, które uniemożliwiają Ci wywiązanie się z obowiązku wpłaty. Wniosek zaadresuj:

Prezes Zarządu PFRON
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa.

Twój wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie:
  • przyczyny powstania zadłużenia,
  • przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
  • proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana 
  w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową np.:

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący,
 • F-01/I-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz
 • nakładach na środki trwałe za ostatni kwartał bieżącego roku,
 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata,
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
 • PIT- 36 lub PIT 36L za ostatnie 3 lata,
 • PIT -37 za ostatnie 3 lata
 • oraz inne dowody mające wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Potwierdź załączone dokumenty za zgodność z oryginałem.

Ponadto wskaż rodzaj pomocy publicznej, z tytułu której ubiegasz się o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości. Może to być:

 • pomoc de minimis,
 • pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • pomoc w ramach wyłączeń grupowych,
 • pomoc indywidualna,
 • pomoc indywidualna na restrukturyzację.

W przypadku odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości zostanie naliczona opłata prolongacyjna na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

Jeżeli nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Pamiętaj - masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie składa się do organu II instancji – w przypadku wpłat na PFRON organem tym jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON. W praktyce oznacza to, że pomimo tego, że pismo kierowane jest do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysyłasz je do Funduszu.

Umorzenie zaległości

Prezes Zarządu PFRON nie może umarzać zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 Ustawa o rehabilitacji przewiduje możliwość umarzania w całości lub części zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jedynie w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Całkowita nieściągalność występuje gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Powyższe przesłanki, mogące stanowić podstawę do umorzenia należności, są katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko ich zaistnienie może być uwzględniane przy udzielaniu ulgi z tytułu wpłat. Decyzja o umorzeniu może zostać wydana na Twój wniosek, bądź z urzędu, jeżeli PFRON wejdzie w posiadanie dokumentów potwierdzających zaistnienie ww. przesłanek.

Jeżeli chcesz ubiegać się o umorzenie należności powinieneś dostarczyć do PFRON wniosek o zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi całkowitą nieściągalność. Wniosek zaadresuj:

Prezes Zarządu PFRON
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa.

Twój wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o umorzenie zaległości ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie (dlaczego wnosisz o umorzenie zaległości),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska.

Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające całkowitą nieściągalność zaległości np.:

 • prawomocne postanowienie sądu upadłościowego zawierające szczegółowe uzasadnienie przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania,
 • postanowienie o bezskuteczności egzekucji wydane przez organ egzekucyjny w związku z jej zakończeniem,
 • zaświadczenie o wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji działalności gospodarczej,
 • wykaz majątku sporządzonego na zakończenie prowadzenia działalności, w tym spis z natury oraz remanent końcowy,
 • bilans likwidacyjny
 • oraz inne dokumenty mające wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Potwierdź załączone dokumenty za zgodność z oryginałem.

Jeżeli nie zgadzasz się z odmową umorzenia możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Pamiętaj - masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie składa się do organu II instancji – w przypadku wpłat na PFRON organem tym jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON. W praktyce oznacza to, że pomimo tego, że pismo kierowane jest do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysyłasz je do Funduszu.

Zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach na PFRON

Jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o braku lub o wysokości zaległości we wpłatach na PFRON złóż wniosek o wydanie takiego dokumentu.

Zawrzyj w nim informację dla jakiej firmy i jakiego rodzaju zaświadczenie chcesz otrzymać. Podaj nazwę firmy, jej adres, numer NIP, REGON, KRS. Dla ułatwienia dodaj dane osoby, z którą będziemy mogli się skontaktować w razie potrzeby.

Wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Opłać wniosek. Za wydanie wniosku naliczana jest opłata skarbowa wysokości 21,00 zł za egzemplarz. Należy ją wpłacać na rachunek bankowy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (numery rachunków są dostępne na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy). Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty. Jeśli jesteś zwolniony z opłaty, podaj podstawę prawną takiego zwolnienia.

Jeśli występujesz o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości we wpłatach na PFRON zbywającego (art. 306g Ordynacji podatkowej), dołącz do wniosku zgodę zbywającego na wydanie takiego zaświadczenia.

Jeśli nie posiadasz numeru w rejestrze PFRON, ponieważ nie jesteś oraz nie byłeś zobowiązany do wpłat na PFRON, złóż pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie nie objętym przedawnieniem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej.