informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Składane do Funduszu deklaracje i informacje musisz wypełnić zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Wpłaty dokonujesz na specjalnie do tego celu utworzone rachunki bankowe. Musisz pamiętać, że aby nie narazić się na konieczność zapłaty odsetek, wpłata powinna zostać dokonana w terminie. Jeżeli jednak będziesz miał problem z uregulowaniem należności, możesz wystąpić do PFRON z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności.

Rozliczenie wpłat

Składane do Funduszu deklaracje i informacje musisz wypełnić zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Wpłaty dokonujesz na specjalnie do tego celu utworzone rachunki bankowe. 

Musisz pamiętać, że aby nie narazić się na konieczność zapłaty odsetek, wpłata powinna zostać dokonana w terminie. Jeżeli jednak będziesz miał problem z uregulowaniem należności, możesz wystąpić do PFRON z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności.

Deklaracje i informacje

Niezależnie - czy jesteś pracodawcą zobowiązanym czy zwolnionym z wpłat na PFRON - masz obowiązek złożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego m.in. wielkość zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś pracodawcą zobowiązanym do wpłat, to musisz składać „deklaracje”, a jeśli pracodawcą zwolnionym z wpłat, to musisz składać tzw. „informacje”.

Deklaracje

 • DEK-1-0 (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz nie jesteś pracodawcą wymienionym w punktach poniżej.
 • DEK-1-a (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% i jesteś państwową i samorządową jednostką organizacyjną będącą jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.
 • DEK-1-b (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 2% i jesteś publiczną i niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, żłobkiem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, a także klubem dziecięcym.
 • DEK-1-u (deklaracja – załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a albo DEK-1-b) – składasz, jeśli korzystasz z obniżenia wpłat.
 • DEK-2-a – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi zakład pracy chronionej.
 • DEK-2-b – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi zakład aktywności zawodowej.
 • DEK-2-u – składasz, jeśli jesteś sprzedającym wystawiającym informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 • DEK-W – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który nie wydzielił lub zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
 • DEK-R (deklaracja roczna) – składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć przynajmniej jedną deklarację.
 • DEK-Z (deklaracja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zobowiązany do wpłat lub jeśli zmieniłeś dane ewidencyjne – nazwę, adres itp.

Informacje

 • INF-1 (informacja miesięczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) – składasz, jeśli osiągasz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (albo 2%) oraz jeśli jesteś pracodawcą niedziałającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej, hospicjum albo zakładem opiekuńczo-leczniczym, jesteś publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
 • INF-2 (informacja roczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) – składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć przynajmniej jedną informację INF-1.
 • INF-Z (informacja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zwolniony 
  z wpłat lub jeśli zmieniłeś dane ewidencyjne – nazwę, adres itp.
 • INF-I-u (wraz z załącznikiem INF-U) – składasz, jeśli jesteś sprzedającym, który wystawił przynajmniej jedną informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (wystawił INF-U) w ciągu miesiąca sprawozdawczego.

Korygowanie deklaracji i informacji

Aby skorygować deklarację lub informację musisz złożyć dokument korygujący sporządzony z bieżącą datą wypełnienia.

Dane zawarte w korekcie deklaracji lub informacji zastąpią wartości z poprzednio złożonego przez Ciebie dokumentu dotyczącego danego okresu.

PAMIĘTAJ– Dane ewidencyjne aktualizujesz (korygujesz) składając dokument ewidencyjny - aktualizacyjny (DEK-Z lub INF-Z).

Jeżeli stwierdzimy, że deklarację lub informację wypełniłeś niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zrobiłeś błąd rachunkowy lub inną oczywistą pomyłkę bądź, że wypełniłeś ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami – wezwiemy Cię do skorygowania błędnego dokumentu.

Fundusz na podstawie art. 274 Ordynacji podatkowej w zależności od charakteru i zakresu uchybień może korygować deklaracje lub informacje, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty nadpłaty, w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5 000,00 zł. W takiej sytuacji doręczymy Ci uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Jeżeli nie zgadzasz się z zawartością tak skorygowanego dokumentu, możesz wnieść sprzeciw do Funduszu. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Fundusz może także wystąpić do Ciebie z wezwaniem do złożenia niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji lub informacji podajemy w wątpliwość.

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji aktualnie obowiązujących – Dz. U. z 2021 r., poz. 1939.

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji – Dz. U. z 2019 r., poz. 172.

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od STYCZNIA 2018 r. – Dz. U. z 2017 r., poz. 2091.

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od LIPCA 2016 r. - Dz.U. z 2016 r., poz. 956.

 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-Z (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-0 (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-W (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-R (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji aktualnie obowiązujących – Dz. U. z 2018 r., poz. 1857.

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących do WRZEŚNIA  2018 r. – Dz. U. z 2017 r., poz. 2103.

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od LIPCA 2016 r. do GRUDNIA 2017 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 938.

 • wyjaśnienia do informacji INF-Z (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-1 (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-2 (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji aktualnie obowiązujących a dotyczących kwot obniżenia wpłat – Dz. U. z 2018 r., poz. 1858.

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących 1 LIPCA 2016 r. do 30 WRZEŚNIA 2018 r. a dotyczących kwot obniżenia wpłat - Dz.U. z 2016 r., poz. 928.

 • wyjaśnienia do informacji INF-1-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-u (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji obowiązujących od GRUDNIA 2012 r. do CZERWCA 2016r. - Dz.U. z 2015 r., poz. 101.

 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-0 (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-I-u (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-a (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-II-b (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-W (pobierz)
 • wyjaśnienia do deklaracji DEK-R (pobierz)

Wyjaśnienia do formularzy informacji obowiązujących od PAŹDZIERNIKA 2012 r. do CZERWCA 2016 r. - Dz.U. z 2014 r., poz. 809.

 • wyjaśnienia do informacji INF-1 (pobierz)
 • wyjaśnienia do informacji INF-2 (pobierz)

Sposób dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON

Niżej wymienione zostały numery rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON.

 PAMIĘTAJ, aby każdy przelew dobrze opisać! Usprawni to pracę i pomoże w poprawnym i szybkim przyporządkowaniu twojej wpłaty do konkretnego zobowiązania. W tytule dokonywanego ze swojego firmowego rachunku bankowego przelewu zamieść numer w rejestrze PFRON, rodzaj deklaracji oraz okres zobowiązania, za który płacisz.

 Przykład:

DEK-I-0/00X0000X0/2017-01

 

Płatności za Twoje zobowiązania, jako pracodawcy, powinny następować z firmowego rachunku bankowego. Za Ciebie mogą także zapłacić inne osoby wymienione w art.62b Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie do 1 000 zł może zapłacić za Ciebie każdy. Jeśli płaci za Ciebie twój małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym i macocha nie ma żadnych ograniczeń co do kwoty zobowiązania. W przypadku, gdy Twoje zobowiązanie jest zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym płatności może dokonać również obecny właściciel przedmiotu zabezpieczenia.

Numery rachunków bankowych

Jeśli jesteś pracodawcą, który składa deklaracje DEK-I-0, wpłacaj na rachunek:
07 1130 1017 0019 9361 9020 0036

Jeśli należysz do sektora finansów publicznych i składasz deklaracje DEK-I-a, wpłacaj na rachunek:
77 1130 1017 0019 9361 9020 0037

Jeśli szkolisz, wychowujesz, opiekujesz się lub resocjalizujesz innych i składasz deklaracje DEK-I-b, wpłacaj na rachunek:
50 1130 1017 0019 9361 9020 0038

Jeśli jesteś zakładem pracy chronionej i składasz deklaracje DEK-II-a, wpłacaj na rachunek:
23 1130 1017 0019 9361 9020 0039

Jeśli jesteś zakładem aktywności zawodowej lub pracodawcą, który nie wydzielił lub zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku i składasz deklaracje odpowiednio DEK-II-b lub DEK-W, wpłacaj na rachunek:
93 1130 1017 0019 9361 9020 0040

Jeśli jesteś sprzedającym i składasz deklarację DEK-II-u, wpłacaj na rachunek:
16 1130 1017 0019 9361 9020 0068

Wpłaty po terminie wymagalności

Zobowiązanie wyliczone przez Ciebie w deklaracji nie zapłacone w terminie staje się zaległością. Od zaległości takiej naliczane są odsetki podatkowe, obliczane od dnia następnego po terminie zapłaty do dnia wpłaty.

Powstanie zaległości i naliczanie odsetek

Płatności należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek dokonania wpłaty (np. osiągnięto zatrudnienie wyższe niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przekroczenie tego terminu powoduje powstanie zaległości oraz konieczność naliczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności do dnia zapłaty.

PAMIĘTAJ, że zgodnie z prawem sam masz obowiązek obliczyć odsetki i wpłacić je bez wezwania organu.

Wpłacając składki po terminie płatności, do obowiązkowego zobowiązania trzeba doliczyć zatem należne odsetki. Wpłata dokonana po terminie wymagalności jest rozliczana proporcjonalnie na pokrycie zobowiązania i należnych odsetek za zwłokę. Oznacza to, że jeżeli wpłacisz niższą kwotę niż powinieneś, np. bez odsetek za zwłokę, to zostanie ona rozliczona zarówno na część zobowiązania, jak i odsetki. Nadal pozostanie Ci zaległość do zapłaty, od której będą należne odsetki.

Przykład rozliczenia wpłaty dokonanej po terminie bez naliczonych odsetek.

Kwota zobowiązania wobec PFRON = 10 000,00 zł.

Na dzień dokonywania wpłaty powinieneś naliczyć odsetki w wysokości 1 250,00 zł. Powinieneś wpłacić 11 250,00 zł, aby pozbyć się zaległości wraz z odsetkami. Jeśli jednak dokonasz wpłaty w wysokości kwoty zaległości, bez doliczenia odsetek, czyli 10 000,00 zł to zostanie ona rozliczona proporcjonalnie na kwotę główną (8 860,00 zł) oraz odsetki naliczone na dzień wpłaty (1 140,00 zł). Nadal zatem będziesz posiadał zaległość w wysokości 1 140,00 zł, od której należne będą odsetki.

Odsetki wylicz od dnia następnego po dniu będącym terminem wpłaty oraz zaokrąglij do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijasz, a wynoszące 50 groszy i więcej podwyższasz do pełnych złotych.

Dla obliczania odsetek od zaległości podatkowych obowiązuje następujący wzór:

KNO ≈ KO = KZ x DZ x SO / 365 (lub 366 dni w roku przestępnym)

gdzie:

KNO – kwota naliczonych odsetek zaokrąglona do pełnych złotych,
KO – kwota naliczonych odsetek,
KZ – kwota zaległości,
DZ – liczba dni zwłoki,
SO – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym.

Przykład wyliczenia odsetek od nieterminowo dokonanej wpłaty za styczeń 2016 r.

Kwota zaległości = 1 430 zł

Termin płatności = 22 luty 2016 r. (kwota ta powinna zostać uregulowana do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek wpłat – w tym przykładzie jest to 22 lutego 2016 r., gdyż 20 luty 2016 r. to sobota – zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

Wpłata dokonana 30 marca 2016 r.
Liczba dni zwłoki = 37 dni
Stawka odsetek = 8%

Zgodnie ze wzorem:
KNO ≈ KO = KZ x DZ x SO / 366 = 1 430,00 zł x 37 x 8% / 366 = 11,57 zł ≈ 12,00 zł.
Kwota odsetek naliczona od 23 lutego 2016 roku do 30 marca 2016 roku to 12,00 zł.
Pracodawca powinien wpłacić łącznie 1 442 zł.

PAMIĘTAJ, że od zaległości we wpłatach na PFRON naliczasz odsetki podatkowe.

Obniżone odsetki za zwłokę

Istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy opłacana zaległość wynika ze złożonej, prawnie skutecznej korekty deklaracji oraz jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zapłacisz zaległość w kwocie pokrywającej różnicę zobowiązania wynikającą ze składanej korekty wraz z należnymi (obliczonymi według obniżonej stawki) odsetkami.

Kiedy możesz skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50%, a kiedy 75%.

 • możesz zastosować obniżoną stawkę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę jeżeli zaległość powstała w wyniku złożonej prawnie skutecznej korekty deklaracji za okresy do grudnia 2015 r. (nie musisz dodatkowo składać wyjaśnień dotyczących przyczyn korekty), a zapłata zaległości nastąpiła w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
 • możesz zastosować obniżoną stawkę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę jeżeli zaległość powstała w wyniku złożonej prawnie skutecznej korekty deklaracji za okresy od stycznia 2016 r., korektę złożyłeś nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a zapłata zaległości nastąpiła w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

UWAGA – Żeby skorzystać z obniżonej stawki odsetek korekta deklaracji musi wynikać z twojej własnej inicjatywy, nie może być efektem czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej.

PAMIĘTAJ – W przypadku niewpłacenia przez Ciebie w obowiązującym terminie kwoty należnej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik rozpocznie czynności egzekucyjne zmierzające do odzyskania kwoty należnej do zapłaty.