informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 01/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

244 692

122 430

122 262

w tym:

 

 

 

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

405

 

405

Górnictwo i wydobywanie

90

46

44

Przetwórstwo przemysłowe

62 683

32 984

29 699

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

158

23

135

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 235

166

1 069

Budownictwo

4 118

1 377

2 741

Handel hurtowy i detaliczny

26 555

7 162

19 393

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

906

113

793

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 229

896

5 333

Transport i gospodarka magazynowa

1 856

88

1 768

Informacja i komunikacja

2 617

1 120

1 497

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 195

53

1 142

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 316

1 374

1 942

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 441

832

4 609

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

107 920

73 060

34 860

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

66 351

49 782

16 569

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

31 630

20 290

11 340

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 438

653

785

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

148

 

148

Edukacja

848

15

833

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

11 821

2 101

9 720

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

776

241

535

Pozostała działalność usługowa

6 097

740

5 357

wg stanu na dzień 07-07-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.