informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 03/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

248 485

123 897

124 588

w tym:

 

 

 

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

444

 

444

Górnictwo i wydobywanie

93

46

47

Przetwórstwo przemysłowe

62 883

32 821

30 062

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

154

22

132

Dostawa wody;gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 222

200

1 022

Budownictwo

4 171

1 385

2 786

Handel hurtowy i detaliczny

26 685

7 158

19 527

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

888

110

778

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 438

893

5 545

Transport i gospodarka magazynowa

1 897

90

1 807

Informacja i komunikacja

2 516

1 106

1 410

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 225

44

1 181

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 365

1 409

1 956

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 490

821

4 669

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

111 025

74 996

36 029

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

68 191

51 182

17 009

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

32 658

20 776

11 882

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 451

663

788

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

142

 

142

Edukacja

882

16

866

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

11 826

1 782

10 044

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

760

240

520

Pozostała działalność usługowa

6 113

723

5 390

wg stanu na dzień 07-07-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.