informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 08/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

251 267

123 721

127 546

w tym:

     

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

439

 

439

Górnictwo i wydobywanie

93

46

47

Przetwórstwo przemysłowe

62 978

31 969

31 009

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

196

24

172

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 301

206

1 095

Budownictwo

4 221

1 370

2 851

Handel hurtowy i detaliczny

26 921

7 041

19 880

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

875

109

766

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 218

1 046

5 172

Transport i gospodarka magazynowa

1 872

87

1 785

Informacja i komunikacja

2 439

1 097

1 342

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 157

46

1 111

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 381

1 395

1 986

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 093

1 061

4 032

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

113 868

75 512

38 356

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

70 231

51 274

18 957

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

33 148

21 472

11 676

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 468

612

856

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

142

 

142

Edukacja

780

17

763

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

12 459

1 702

10 757

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

758

230

528

Pozostała działalność usługowa

5 865

722

5 143

wg stanu na dzień 06-10-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.