informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 04/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

248 311

123 747

124 564

w tym:

 

 

 

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

444

 

444

Górnictwo i wydobywanie

92

46

46

Przetwórstwo przemysłowe

62 471

32 481

29 990

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

149

23

126

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 174

200

974

Budownictwo

4 231

1 397

2 834

Handel hurtowy i detaliczny

26 685

7 163

19 522

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

885

109

776

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 407

888

5 519

Transport i gospodarka magazynowa

1 914

90

1 824

Informacja i komunikacja

2 498

1 131

1 367

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 219

45

1 174

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 314

1 355

1 959

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 499

841

4 658

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

111 362

75 251

36 111

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

68 529

51 264

17 265

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

32 653

20 842

11 811

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 446

671

775

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

144

 

144

Edukacja

858

16

842

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

11 807

1 693

10 114

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

782

243

539

Pozostała działalność usługowa

6 122

737

5 385

wg stanu na dzień 07-07-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.